Climate & Energy

References:

Partners for Innovation heeft CO2- voetafdrukken, reductiestrategieën en plannen van aanpak ontwikkeld voor:

  • ANWB
  • Belgische Technische Coöperatie (BTC)
  • Solutions Cosmeticals
  • Gemeente Amsterdam
  • Ministerie VROM

Questions about Climate and Energy?
Contact Emiel Hanekamp or Peter Karsch.

Climate Neutral Business

Think global – act local

Toenemende industriële productie en stijgende welvaart leiden tot een exponentiële stijging in ons energieverbruik. Met als gevolg: meer broeikasgassen en wereldwijde klimaatverandering. Er zijn internationale afspraken gemaakt om de uitstoot terug te dringen, maar die kunnen alleen worden gehaald door lokaal actie te ondernemen.

Van visie tot monitoring

Spaar de aarde en uw portemonnee Klimaatneutrale bedrijven en overheden minimaliseren de schadelijke impact van hun activiteiten op het klimaat. Met als bijkomend voordeel: minder energieverbruik en lagere energiekosten. Van visie tot monitoring Partners for Innovation helpt bedrijven, gemeenten en niet gouvernementele organisaties om klimaatneutraal te worden en te blijven. Op systematische wijze werken we toe naar een praktisch actieplan, met bijbehorend monitoringprogramma om resultaten te meten en acties bij te stellen.

Partners for Innovation biedt advies en praktische ondersteuning bij:

  • Visie- en strategieontwikkeling – Waarom wil de organisatie klimaatneutraal opereren? Wat is de ambitie en hoe kan deze worden gerealiseerd?
  • Stakeholderdialoog – Welke interne en externe stakeholders moeten worden betrokken bij het formuleren van de visie, ambitie en eventueel de strategie? Partners for Innovation organiseert en faciliteert stakeholderdialoog.
  • Actieplan en een communicatiestrategie – Opstellen van een plan van aanpak, inclusief kosten, terugverdientijd, besparingen, mogelijkheden voor invoeren van concrete maatregelen en identificatie van eventuele samenwerkingspartners.
  • Implementatie – Advies en ondersteuning bij de implementatie van concrete innovatiemaatregelen en -projecten, tegen zo laag mogelijke kosten.
  • Monitoring – CO2-monitoringsprogramma om de voortgang van alle maatregelen te bewaken. De uitstoot kan per maand, kwartaal of jaar worden berekend, al gelang de beschikbaarheid van de inputcijfers. Het monitoringprogramma biedt inzicht in de resultaten en de mogelijkheid tot bijsturen.