Productinnovatie

Referenties:

Partners for Innovation heeft diverse ketenprojecten geïnitieerd en uitgevoerd voor:

Meer informatie over ketenprojecten?
Neem contact op met Ingeborg Gort-Duurkoop of Siem Haffmans

Ketenprojecten

Ketenprojecten, ofwel strategische samenwerkingen met leveranciers en klanten, zijn een belangrijke succesfactor voor duurzaam innoveren. Ketenprojecten starten vanuit maatschappelijke vraagstukken en marktkansen.

Partners for Innovation initieert ketenprojecten met partijen uit de hele keten: retailers en dienstverleners, producenten (OEMs) en toeleveranciers. Vervolgens kunnen wij deze projecten organiseren en begeleiden als onafhankelijk adviseur en ketenregisseur.

Succesfactoren voor ketenprojecten zijn, onder meer:

  1.  Gezamenlijk doel; Houdt in alle gevallen het gezamenlijke doel voor ogen! In dit geval de klantwensen en de duurzaamheidsdoelen. Dit gezamenlijke doel gaat altijd boven de individuele belangen.
  2.  Klant als startpunt; Neem een concrete vraag van een eindklant. Juist wanneer er een concrete vraag van een eindklant (liefst groot, bekend bedrijf) op tafel ligt, dan zullen de leveranciers harder hun best doen.
  3.  Innovatieve spelers betrekken; Versnelling van innovatie treedt op door leveranciers met een innovatieve instelling en veel R&D capaciteit te betrekken.
  4.  Concrete “open” vraag formuleren; Dit houdt in dat er ‘requirements’ met elkaar worden opgesteld, zonder dat de oplossing hier al in wordt vastgelegd. Ook is er een ‘target cost price’. Dit vergt een andere manier van samenwerking in de keten.
  5.  Kansen voor alle deelnemers; Aandachtspunt is dat er in het project voldoende kansen liggen voor alle deelnemende partijen, er moet niet te veel concurrentie zijn.
  6.  Parallel ontwikkelen; Dynamiek en inspiratie treedt op door meer dan een project tegelijkertijd te laten uitvoeren. Dit zorgt voor kruisbestuiving tussen de deelnemers. Het vergroot ook de kansen op succes voor het totaal.
  7.  Extern projectmanagement; Tijdens het ketenproject moeten de belangen en verwachtingen van alle partijen goed gemanaged worden.
  8.  Actieve inbreng en kennis delen; Alle partijen moeten een actieve inbreng hebben en hun kennis en ervaringen delen, voor zover niet strijdig met hun belang. Concurrentiegevoelige informatie wordt alleen met de klant gedeeld of er wordt een NDA afgesloten.
  9.  Inspirerende werksessies, inclusief bedrijfsbezoeken; Een bijeenkomst bevat minimaal de volgende onderdelen: presentatie van resultaten huiswerk, een inhoudelijk inspirerende presentatie op het thema, aan de slag met de subgroep, resultaten presenteren aan elkaar, een rondleiding.
  10.  Dynamiek binnen de groep; Vraag de deelnemers om nieuwe producten en prototypes  mee te nemen. Technische mensen houden ervan om producten vast te houden: discussies komen zo vanzelf op gang. Ook rondleidingen zijn een belangrijk onderdeel voor het leggen van contacten. En houdt tijdens brainstormsessies er rekening mee dat iedereen aan bod komt door brainwriting en brainsketching technieken toe te passen.

Bent u geïnteresseerd in wat ketenprojecten voor u kunnen betekenen?

Neem contact op met Ingeborg Gort-Duurkoop.