Circulaire kunststof bouwproducten – een wereld van mogelijkheden

Een innovatief bouwbedrijf uit Emmeloord was benieuwd of de toepassing van kunststof hen zou kunnen helpen bij het verder verduurzamen van hun woningen. Daarnaast wilden ze ook weten wat dit zou betekenen voor hun productieproces.

Om de mogelijkheden voor Groothuisbouw concreet te maken en tot prototypes te komen, is er door Partners for Innovation een ketenproject gestart met daarin een architect, een producent van dakdoorvoersystemen, een spuitgieterij van lage temperatuurverwarming, een extrusiebedrijf, een composietfabrikant, een producent van isolatiemateriaal, een kunststof afvalinzamelaar en een kunststof recyclingbedrijf.

Deze partijen brachten gezamenlijk heel verrassende ideeën op tafel. De mogelijkheden bleken enorm. Drie van deze ideeën zijn uitgewerkt tot prototype: een dakkapel, een schoorsteen en een daklijst. Naast de begeleiding van het ketenproject heeft Partners for Innovation ook de energie- en milieuwinst van deze nieuwe kunststof producten berekend met behulp van een LCA. En die winst blijkt fors te zijn ten opzichte van de gangbare alternatieven. Daarnaast gaan de kunststof alternatieven langer mee, vereenvoudigen ze de productie voor Groothuisbouw en vergen ze minder onderhoud voor de gebruiker. De partners in het project gaan gezamenlijk verder onderzoeken wanneer deze nieuwe producten in productie genomen kunnen worden. De dakkapellen zijn al in de showroom van Groothuisbouw te bewonderen en worden positief door klanten beoordeeld.

Meer weten?

Projectinformatie

Of neem contact op met Ingeborg Gort