Moeilijke stromen: of hoe weggooien soms een klus op zich wordt

Daar sta je dan in de keuken bij je afvalbakkencollectie. Een typisch uitstelklusje is eindelijk af. Of toch nog niet helemaal. Want waar moet die plastic kitkoker nou in?

En zo gaat het bij veel mensen. Met de beste bedoelingen scheiden we ons afval, maar wat doen we met de producten die niet zo simpel in de categorie papier, verpakkingsplastic of gft vallen? Inmiddels zijn er verschillende apps, stroomschema’s en vragenlijstjes die ons helpen het afval goed te scheiden.

Naast het helpen van de consument wordt er gelukkig ook al veel gedaan door de producenten, verkopers en afvalinzamelaars. Wij hebben inmiddels ruime ervaring opgedaan met oplossingen voor deze moeilijke stromen.

Enkele voorbeelden van onze praktische aanpak:

• Wat kun je met restanten latexverf van particulieren? (Recyclen bijvoorbeeld)
• Hoe zorg je dat de kitkoker niet bij het plastic verpakkingsafval terecht komt? (Door de hele keten bij de oplossing te betrekken)
• Onder welke omstandigheden is een afgedankt matras nog bruikbaar? (Work in progress!)
• Hoe voorkomen we dat klein e-waste in de restbak belandt? (Analyse)

Korte conclusie: afval mag niet langer alleen het probleem van de laatste gebruiker zijn, maar is de verantwoordelijkheid van de hele keten. En die kitkoker? Die mag bij het Klein Chemisch Afval (ook als hij leeg is).

Meer informatie? 

Elke Roetman