PPPs voor Afrikaanse energieprojecten

Afrikaanse energieprojecten moeten worden uitgevoerd door middel van publiek-private partnerschappen (PPP’s). Dit is de stellige overtuiging van Partners for Innovation op basis van belangrijke successen met deze aanpak.

Succesvolle projecten zijn ondermeer:

  • Financiële closure van de eerste Zuid-Afrikaanse industriële biogasinstallatie door Bio2Watt.
  • Intensieve publiek-private samenwerking in de Mozambikaans Biofuel Sustainability Framework (MBSF) pilot.
  • Ontwikkeling van businessplannen en subsidieaanvragen voor E+Co voor duurzame energieprojecten in Afrika.
  • Onderzoek naar internationale marktkansen voor Nederlandse bedrijven in de Biobased Economy in opdracht van RVO (voorheen Agentschap NL).

Partners for Innovation ondersteunt PPPs met het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, planvorming en implementatie, consortium opbouw, ​financieringsmanagement, duurzaamheidsassessments en carbon credit development.

Alliance for Rural Electrification
Vissers presenteerde de PPP-aanpak op 19 februari tijdens het Business Matchmaking Event van de Alliance for Rural Electrification (ARE). De conferentie richtte zich op het vergroten van financieringsmogelijkheden voor toegang tot energie en bracht meer dan 130 mensen op de been, waaronder projectontwikkelaars, ontwerpers, financiers en consultants. Het event werd gehost door het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC) in Brussel.

Vissers: “Voor ons, voor ARE leden en voor betrokken overheden, is de PPP aanpak absoluut de weg voorruit.”

MKB-boost
Partners for Innovation heeft twee voorstellen ontwikkeld om op basis van PPPs MKB-activiteit in hernieuwbare energie in Ghana, Kenia en Zuid-Afrika te stimuleren. Ze verkreeg steun voor deze voorstellen bij lokale overheden en private organisaties en is nu op zoek naar internationale steun voor deze plannen.

Meer info: