Projecten » Agro-forestry » Agroforestry Senegal

Oxfam Novib - Kansen voor het opschalen van agroforestry in Senegal

Opdrachtgever: Oxfam Novib
Periode: 2012

Partners for Innovation en Governance for Green Agriculture (GOVGA) hebben een 5-fasen plan ontwikkeld voor het opschalen van agroforestry in de Sahel; van haalbaarheidsonderzoek tot het uitrollen van het systeem. Hiermee kunnen potentieel circa 25 miljoen mensen van voedsel worden voorzien.

Agroforestry is een landbouwmethode waarbij gewassen gecombineerd worden met bomen. Dit biedt vooral voordelen in droge gebieden. De bomen houden vruchtbare grond en water vast, waardoor de productiviteit hoger wordt en het systeem beter bestand is tegen klimaatverandering. Bovendien leveren de bomen waardevolle producten: veevoer, meststoffen (blad) en brandhout. In de Sahel wordt het potentieel van agroforestry geschat op 50 miljoen hectare (de oppervlakte van Frankrijk).

Senegal pilot
Na een overtuigende haalbaarheidsstudie in Niger in 2011, bleken er kansen voor een soortgelijk project in Senegal. In opdracht van Oxfam Novib hebben Partners for Innovation en GOVGA een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar het opschalen van Agroforestry in Senegal. In juli 2012 hebben Saskia de Lint en Frank van Schoubroek in Senegal interviews gehouden met belanghebbende organisaties en lokale boeren. Op basis daarvan zijn de kansen en bedreigingen in kaart gebracht voor grootschalige invoering van agroforestry.

Met name landrechten, gebruiksrechten, voormalig beleid en wetgeving blijken de toepassing van agroforestry vaak te belemmeren. Aan de andere kant zijn er in de jaren ’80 en ’90 reeds diverse agroforestry projecten uitgevoerd in Senegal, met positieve resultaten. Hoewel de agroforestry systemen na beëindiging van de projecten gestagneerd zijn, is lokale kennis nog wel aanwezig en staan mensen positief tegenover het concept. Tijdens de veldbezoeken is er verder contact gelegd met diverse lopende initiatieven en organisaties op het gebied van plattelandsontwikkeling, voedselzekerheid en klimaatadaptatie, waar grote kansen liggen voor integratie met agroforestry. Dit wordt in de volgende fasen verder uitgewerkt.

5-fasen plan
Dit project is onderdeel van een grotere samenwerking van de drie partners om het 5-fasen plan voor het opschalen van agroforestry in verschillende Afrikaanse landen te implementeren.

Meer weten?