Projecten » Duurzame energie » Den Haag – Duurzaamheidscriteria Bio-energie

Den Haag - Duurzaamheidscriteria bio-energie

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Periode: 2010

Biomassa is een potentiële bron van duurzame energie. Den Haag had plannen om biomassa voor de opwekking van bio-energie in te zetten en wilde daarbij eisen kunnen stellen aan de duurzaamheid, om negatieve impact te voorkomen. Daarvoor moesten criteria worden opgesteld en moest worden nagedacht hoe deze kunnen worden gehandhaafd.

Basis voor gedegen discussie
In opdracht van de gemeente Den Haag heeft Partners for Innovation onderzoek uitgevoerd waarin een eerste aanzet wordt gegeven voor de introductie van duurzaamheidscriteria voor Haagse bio-energie initiatieven. Het rapport is gebruikt om de discussie over dit onderwerp binnen de gemeentelijk organisatie te voeden.

Meer weten?