Projecten » Agro-forestry » GESTERRA – Beter landbeheer in Mozambique

GESTERRA - Monitoringprotocol voor beter landbeheer in Mozambique

Opdrachtgever: Nederlandse ambassade in Mozambique
Periode: 2013 - 2014

Partners for Innovation werkt samen met de Nederland ambassade in Mozambique – Celia Jordão – aan een protocol voor het monitoren van het landbeheerproject GESTERRA.

De Staat is in Mozambique formeel eigenaar van al het land en geeft gebruikersrechten uit aan iedereen die landgebonden economische activiteiten wil ontwikkelen. Het systeem werkt conflict in de hand, omdat mensen met gebruikersrechten niet altijd gebruik maken van het land, dat vervolgens door anderen kan worden ontwikkeld. Bovendien is het kadastrale systeem verouderd en eerdere pogingen om het te moderniseren waren slechts gedeeltelijk succesvol.

De Nederlandse en Zweedse ambassades hebben de handen ineengeslagen om het Ministerie van Bos en Land (DNTF) te helpen bij het absorberen van activa van eerdere projecten, waaronder een elektronisch kadastrale systeem. DNTF beheert het project ter waarde van 21 miljoen euro, dat zowel de sociale problemen wil aanpakken als investeringen wil bevorderen.

Partners for Innovation heeft een Nederlands-Mozambikaanse team gevormd om een monitoring-protocol te ontwikkelen. In november 2013 voerde zij haar eerste missie uit. De belangrijkste bevindingen.:

  • Overheidsinstellingen lijken hun eigen tempo van de vooruitgang hebben
  • Disciplinaire contractclausules werken contra-productief
  • Het is onduidelijk of GESTERRA haar prestaties zal verbeteren, of dat het zal gaan werken aan een zelfvoorzienende en lerende sector.

In juni 2014 voert Partners for Innovation een tweede missie uit om het antwoorden te vinden op deze vragen. Op basis hiervan zal ze het ontwerp monitoringsprotocol afronden.

Het project wordt gefinancierd door het Support Programme van de Nederlandse ambassade, dat wordt beheerd door het Centre for Development Innovation (CDI) van de Universiteit Wageningen.

Meer informatie: