Projecten » Klimaat & Energie » LightRec – Inzamelen van lampen en armaturen

LightRec - Effectief en efficiënt inzamelen van lampen en armaturen

Opdrachtgever: LightRec
Periode: 2012 - 2013

LightRec is in Nederland verantwoordelijk voor de milieuverantwoorde inzameling en recycling van lampen en armaturen. Op 13 augustus 2012 is de hernieuwde EU-richtlijn ‘Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur’ (WEEE) in werking getreden. Door de ambitieuze doelstellingen in de nieuwe regeling wordt het voor LightRec nog belangrijker om de inzameling van e-waste op een efficiënte manier te organiseren.

EU-lidstaten hebben tot februari 2014 de tijd om de richtlijn om te zetten in nationale regelgeving. De lidstaten kunnen de regeling nog op een aantal punten zelf invullen. Belangrijke elementen voor LightRec zijn onder andere de zichtbare verwijderingsbijdrage en de indeling van e-waste in categorieën.

Partners for Innovation ondersteunt LightRec met de analyse van artikelen en studies die over e-waste gepubliceerd worden, en analyseert wat dit betekent voor implementatie van de richtlijn.

Meer weten?