Projecten » Klimaat & Energie » Marktverkenning groene elektriciteit in Nigeria

Market study Captive Power in Nigeria (agrifood)

agrifood

Er zijn veel kansen voor duurzame energie in Nigeria. Zo is er een gebrek aan betrouwbare elektriciteit. Bedrijven in de maak-industrie houden hun productie draaiende met electriciteit uit dieselolie en gas. Geschat wordt dat tussen de 8 en 14 GW gedecentraliseerde diesel generator capaciteit op dit moment aanwezig is in Nigeria.

Daarnaast is er een groot potentieel voor bio-energie toepassingen door de overvloed aan afval uit de land- en bosbouw. Het totaal technische potentieel is 2/300 PJ op jaarbasis, waarvan 600 PJ uit restafval van gewassen.

Meer informatie is te vinden in een studie van Partners for Innovation in opdracht van GIZ. Het rapport is het resultaat van uitgebreid bureau onderzoek en interviews met meer dan 70 stakeholders en agrifood bedrijven.

Lees en download het rapport hier:

Captive Power in Nigeria

Meer weten?

Neem contact op met Emiel Hanekamp of Thomas Dietz