Projecten » Duurzame energie » Marktverkenning groene elektriciteit in Nigeria

Market study Captive Power in Nigeria (agrifood)

agrifood

Er zijn veel kansen voor duurzame energie in Nigeria. Er is namelijk een gebrek aan betrouwbare elektriciteit. Bedrijven in de maakindustrie houden hun productie draaiende met elektriciteit uit dieselolie en gas. Geschat wordt dat op dit moment tussen de 8 en 14 GW gedecentraliseerde diesel generator capaciteit aanwezig is in Nigeria.

Daarnaast is er een groot potentieel voor toepassingen van bio-energie door de overvloed aan afval uit de land- en bosbouw. Het technisch potentieel is in totaal 2/300 PJ op jaarbasis, waarvan 600 PJ uit restafval van gewassen.

Meer informatie is te vinden in de marktstudie, uitgevoerd door Partners for Innovation in opdracht van GIZ. Het rapport is het resultaat van uitgebreid bureauonderzoek en interviews met meer dan 70 stakeholders en bedrijven in de agrifood.

Lees en download het rapport hier:

Captive Power in Nigeria

Meer weten?

Neem contact op met Emiel Hanekamp.