Projecten » Productinnovatie » HvA – Marktverkenning Circulair Design & Smart Production

Hogeschool van Amsterdam: Marktverkenning Circular Design & Smart Production

Opdrachtgever: Hogeschool van Amsterdam
Periode: 2014

De Hogeschool van Amsterdam, domein Techiek, heeft Partners for Innovation gevraagd een marktverkenning uit te voeren om de focus van het nieuwe onderzoeksthema ‘Circular Design en Smart Production’ te bepalen. Op basis van deze verkenning zal ook het profiel voor de nieuwe lector Smart Production worden opgesteld.

Om tot duurzame productie te komen is slim gebruik van materialen en productietechnieken en circulair denken essentieel. Circulair Design betekent onder meer het onderzoeken hoe productiekringlopen gesloten kunnen worden en op welke schaal dit effectief is. Dit kan door de inzet van hernieuwbare materialen, door de verschuiving van aanschaf naar gebruik of door hergebruik, recycling en upcycling. Smart Production gaat om de toepassing van nieuwe geavanceerde productiemethoden – waaronder 3D-printing – waarmee klantspecifieke gepersonaliseerde producten gemaakt kunnen worden en daaraan gekoppelde diensten en verdienmodellen.

Interviews met 40 marktpartijen
Partners for Innovation heeft interviews gehouden met 40 marktpartijen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), waaronder bedrijven en kennisinstellingen. Marktpartijen hebben vooral behoefte aan praktisch onderzoek naar toepassingsmogelijkheden van Smart Production technologieën, nieuwe samenwerkingsvormen en het uitwisselen en benutten van ICT en data. Daarnaast zijn de marktpartijen geïnteresseerd in de vraag hoe Smart Production kan bijdragen aan een Circulaire en Slimme Stad.

Meer informatie: