Klimaat & Energie -Europa

Wij adviseren bedrijven en overheden bij het realiseren van hun klimaat- en energieambities.

Wilt u een nieuw project ontwikkelen of heeft u vragen? Neem contact op met Emiel Hanekamp of Peter Karsch.

Projecten

Certificering biobrandstoffen - Renewable Fuel Standard (RFS)

biofuels

Sinds 2013 werkt Control Union Certifications met Partners for Innovation aan de certificering van biobrandstoffen voor de Amerikaanse markt. Hierbij wordt gecontroleerd of Europese biobrandstof-bedrijven de regels naleven van het Renewable Fuel Standard (RFS) programma. Dit … Meer

Market study Captive Power in Nigeria (agrifood)

agrifood

Er zijn veel kansen voor duurzame energie in Nigeria. Zo is er een gebrek aan betrouwbare elektriciteit. Bedrijven in de maak-industrie houden hun productie draaiende met electriciteit uit dieselolie en gas. Geschat wordt dat tussen de … Meer