Duurzame energie in Zimbabwe: kansen voor Nederlandse bedrijven?

Zimbabwe kampt met een energiecrisis, die nog eens versterkt wordt door droogtes van El Niño. Daarom wil de regering van Zimbabwe zich meer gaan richten op duurzame energie. Het wil bedrijven financieel ondersteunen die expertise hebben  in het opzetten, beheren en implementeren van duurzame energie projecten in Zimbabwe.

Kennis &  ervaring

Nederlandse bedrijven hebben in het verleden hun dienst bewezen als het gaat om kennis en ervaring op het gebied van duurzame energie. De RVO en de Nederlandse ambassade in Harare kijken hoe nieuwe kansen het best benut kunnen worden en zijn geïnteresseerd in bedrijven die hun activiteiten verder willen uitbreiden naar de markt van Sub-Sahara Afrika.

Is uw bedrijf  werkzaam in duurzame energie en mogelijk geinteresseerd te ondernemen in Zimbabwe?  Neem dan contact op met:

t.dietz@partnersforinnovation.com

s.vandenbroek@partnersforinnovation.com