Visie: naar een biobased en circulaire economie

Partners for Innovation is hét bureau voor duurzame innovatie. Samen met onze opdrachtgevers realiseren we winstgevende oplossingen voor een biobased en circular economy.

Circulaire-Economie

Biobased Economy

De biobased economy  gebruikt biomassa als grondstof in plaats van fossiele grondstoffen. Gewassen en reststromen uit de agrarische sector en de voedingsmiddelenindustrie worden als ‘groene grondstof’ gebruikt voor de productie van materialen, chemicaliën, energie en brandstof. De biobased economy biedt economische kansen, draagt bij aan energieonafhankelijkheid en reductie van broeikasgassen. Meer

Circular Economy

De circular economy zet in op het grootschalig terugwinnen en hergebruiken van grondstoffen zodat er niets verloren gaat. Bijvoorbeeld door producten producten zo te ontwerpen dat ze makkelijk gerepareerd of hergebruikt kunnen worden en, aan het eind van de levenscyclus, dat de materialen gescheiden kunnen worden. De circulaire economie vraagt om innovatieve productontwerpen en productiesystemen, samenwerking in de keten, en een frisse blik op businessmodellen. Meer

Cradle to Cradle

Cradle to Cradle Design gelooft dat we verder kunnen gaan dan het verminderen van onze negatieve impact, zoals duurzaamheid nog vaak wordt uitgelegd, door het ontwikkelen van producten en diensten met een positieve impact. Cradle to Cradle (C2C) streeft naar een gezonde, regeneratieve productiviteit en een industrie die zichzelf continu verbetert, en leven en groei in stand houdt. Meer