Climate and Energy

Your climate & energy ambitions

Growing industrial production and rising prosperity lead to an exponential increase in our energy consumption. The result: more greenhouse gases and climate change. There are international agreements to reduce emissions, but these can only be achieved through local action.

 

Questions about Climate and Energy?
Contact:
Emiel Hanekamp
Renewable Energy in Developing Countries, Sustainable Biomass, Bio-energy & Biofuels

Peter Karsch
Project Development and Finance, EU Project Management, Innovation Policy and Programs, Circular Economy

How can we support you?

Partners for Innovation supports companies and governments in achieving their climate and energy ambitions. Expert analysis will help you to set realistic CO2 reduction targets and provides insight into costs and benefits of specific actions, such as energy saving measures, emission trade and the Clean Development Mechanism.

Climate Neutral Business

Climate Neutral Business

Think global – act local Toenemende industriële productie en stijgende welvaart leiden tot een exponentiële stijging in ons energieverbruik. Met als gevolg: meer broeikasgassen en wereldwijde klimaatverandering. Er zijn internationale afspraken gemaakt om de uitstoot terug te dringen, maar die kunnen alleen worden gehaald door lokaal actie te ondernemen.
Climate Neutral Products & Services

Climate Neutral Products & Services

Door het ontwikkelen van klimaatneutrale producten en diensten kunnen bedrijven hun schadelijke impact op het klimaat minimaliseren. Tegelijkertijd creëert u meerwaarde voor uw organisatie en uw klanten.
Energy & Climate Policy Advice

Energy & Climate Policy Advice

Energie en klimaat zijn beleidsvelden die een directe relatie hebben met veel uitdagingen waar opkomende landen en ontwikkelingslanden voor staan. Beleidsmakers staan voor de uitdaging een energie- en klimaatbeleid te formuleren die deze groeiende complexiteit aan kan. Onze duurzame energie-experts ondersteunen bij beleidsstudies, strategie, ontwikkeling en implementatie van duurzaamheidsindicatoren.
Energy efficiency

Energy efficiency

Saving on your energy costs Energieverbruik is een belangrijke kostenpost voor bedrijven. Verlichting, verwarming, productie en transport, allemaal energieverbruikers die stuk voor stuk op de winst van de onderneming drukken. In veel MKB-bedrijven kan met beperkte inspanning het energieverbruik en daarmee ook de energiekosten significant omlaag. Dit levert bovendien milieuwinst op en zorgt ervoor dat u als MKB-bedrijf voldoet aan steeds strengere milieueisen die door overheid en opdrachtgevers worden gesteld.