Climate & Energy

References:

  • Gemeente Den Haag

Questions about Climate and Energy?
Contact Emiel Hanekamp or Peter Karsch.

Energy & Climate Policy Advice

Energie en klimaat zijn beleidsvelden die een directe relatie hebben met veel uitdagingen waar opkomende landen en ontwikkelingslanden voor staan. Beleidsmakers staan voor de uitdaging een energie- en klimaatbeleid te formuleren die deze groeiende complexiteit aan kan. Onze duurzame energie-experts ondersteunen bij beleidsstudies, strategie, ontwikkeling en implementatie van duurzaamheidsindicatoren.

Energie- en Klimaatbeleid wordt steeds complexer

Vijf jaar geleden richtte het Energie- en Klimaatdebat zich in de westerse landen vooral op het verminderen van de CO2-uitstoot, terwijl de discussie in opkomende landen en ontwikkelingslanden zich met name richtte op toegang tot betaalbare energie. Tegenwoordig is de discussie complexer en richt zich op een reeks sociale, economische en milieu-aspecten. Beleidsmakers staan voor de uitdaging energie- en klimaatbeleid te formuleren dat deze groeiende complexiteit aankan. Een aantal elementen van de beleidscyclus worden hiermee belangrijker, zoals een informatiebasis van hoge kwaliteit (studies, monitoring en evaluatie), interactie met belanghebbenden en handhaving.

Onze specialiteit: beleidsmakers ondersteunen bij het formuleren van beleid

Onze duurzame energie-experts kunnen ondersteunen bij:

  • Beleidsstudies inclusief identificatie van kansen en behoeften
  • Strategieën voor (duurzame) energie en klimaat
  • Ontwikkeling en implementatie van duurzaamheidsindicatoren
  • Monitoring en evaluatie Interactie met belanghebbenden Capaciteitsopbouw