Energy efficiency

het verlichte MKB

Saving on your energy costs

Energieverbruik is een belangrijke kostenpost voor bedrijven. Verlichting, verwarming, productie en transport, allemaal energieverbruikers die stuk voor stuk op de winst van de onderneming drukken. In veel MKB-bedrijven kan met beperkte inspanning het energieverbruik en daarmee ook de energiekosten significant omlaag. Dit levert bovendien milieuwinst op en zorgt ervoor dat u als MKB-bedrijf voldoet aan steeds strengere milieueisen die door overheid en opdrachtgevers worden gesteld.

Onderzoek, voorlichting en workshops

Partners for Innovation werkt samen met overheden, brancheverenigingen en niet-gouvernementele organisaties om het energieverbruik in het MKB te helpen terugdringen. Ze verricht onderzoek, ontwikkelt voorlichtingsmateriaal en organiseert branchespecifieke, praktische workshops. Zodat ondernemers goed geïnformeerd voor duurzame oplossingen kiezen die goed zijn voor mens, milieu en portemonnee.

Branchespecifiek

Elke sector en iedere beroepsgroep heeft zo zijn eigen specifieke energievraagstukken. Over verlichting hebben installateurs bijvoorbeeld specifieke technisch vragen, terwijl winkeliers en horeca-uitbaters primair geïnteresseerd zijn in de sfeer die verlichting oproept. Gemeenteambtenaren zijn weer specifiek op zoek naar argumenten voor energiebesparing en naar de rol die zij kunnen spelen in het stimuleren van duurzaam energiegebruik.

Partners for Innovation brengt samen met de opdrachtgever de specifieke eisen van de branche in kaart en stemt hier een passend programma op af. Dit kan bestaan uit:

  • Onderzoek naar energieverbruik en besparingsmogelijkheden binnen een specifieke branche, op een bedrijventerrein of wagenpark.
  • Voorlichtingsmateriaal –brochure, website- met gerichte informatie over besparingsmogelijkheden, wet- en regelgeving, vergunningen, lokale duurzame energiebronnen, etc.
  • Praktische workshops voor specifieke doelgroepen zoals kleine industrie, installateurs, middenstand, die het inzicht in het energieverbruik vergroten, praktische hulpmiddelen zoals MVO-scan, de Milieubarometer en de Ecolizer helpen selecteren, kosten en baten in kaart brengen en ondernemers op weg helpen om praktisch aan de slag te gaan met energiebesparende maatregelen.