Agri-Hub Niger verbindt boerenondernemers

In drie jaar tijd heeft Agri-Hub Niger zich ontwikkeld tot een levendig netwerk voor informatie-uitwisseling, samenwerking, leren en debat onder plattelandsondernemers. De Agri-Hub verbindt 20 agrarische organisaties en 171 individuele leden in Niger, de Agroforestry hoofdstad van de wereld. De Agri-Hub in Niger is opgezet door het Nederlandse Agri-ProFocus netwerk en Oxfam-Novib.

Terug in 2010, ondersteunde Frank van Schoubroeck -Agroforestry expert bij Partners for Innovation- de Agri-Hub om cruciale thema’s (‘hot issues’) voor samenwerking vast te stellen. Deze zomer keerde hij terug om belangrijke mensen van de Agri-Hub te interviewen. Hij deelde zijn observaties, samen met de lokale coördinator Ibrahim Oumarou, in een ‘Korte geschiedenis van een netwerk van boerenondernemers.

Van vijandigheid naar synergie
Volgens de geïnterviewden waren het geen technische, maar eerder menselijke obstakels die het lastigst waren om te overwinnen. Een veetelersorganisatie zei daarover: “Voordat we aan het project begonnen werd er tussen de consortiumpartners vrijwel niet samengewerkt. Elke organisatie dacht dat hij uniek was, er was weinig vertrouwen en ze concurreerden allemaal voor dezelfde financiële middelen. Drie jaar later hebben we een groep enthousiaste mensen die erin zijn geslaagd om vermoeidheid, jaloezie en onwetendheid te overwinnen.”

Agroforestry is nu een thema
Partners for Innovation ondersteunt de Nigerse Agri-hub bij het ontwikkelen van Agroforestry-based businessmodellen. Uiteindelijk wil Partners for Innovation een Agroferestry-investeringsmodel ontwikkelen, zodat -met beleidsondersteuning- vrouwen, mannen en jonge ondernemende boeren Agroforestry-tuinen kunnen vestigen met lange termijn krediet.

Meer informatie?