Bedrijven en onderzoekers werken samen in Kiem VANG

Hoe breng je het bedrijfsleven en wetenschap bijelkaar om circulaire projecten een boost te geven?  Partners for Innovation heeft voor de  Hogeschool van Amsterdam    (HvA) bedrijven benaderd voor de opzet van twee onderzoeksprojecten gericht op het sluiten van een materiaalketen.

Versnelling van circulaire producten
Daarnaast heeft Partners for Innovation  de HvA ondersteunt bij het schrijven van een projectvoorstel waar studenten samen met deze bedrijven nieuwe toepassingen voor een materiaalstroom ontwikkelen.  Door bedrijven te verbinden met onderzoekers van de HvA komen concrete circulaire producten sneller tot stand en krijgen studenten inzicht in de praktijk van innovatieve MKB-bedrijven.

De projecten van de HvA zijn gericht op het hergebruiken van rubber in een daktegel die ook als waterbuffer dient en het gebruik van gerecycled filament in een 3D printer.  Bedrijven als  Refilment,  Granuband,   Joosten Kunststoffen en  CRE8 hebben hun medewerking verleend.

Hoe werkt de Kiem VANG regeling?
Een senior onderzoeker van een hogeschool kan financiering aanvragen in het programma  Van Afval Naar Grondstof  (VANG). Deze regeling is gericht op projecten die bijdrage leveren aan een Circulaire Economie. Het doel voor specifieke materiaalstromen is de keten te sluiten en zo waardecreatie te bevorderen. Denk aan praktijkgericht onderzoek naar de transitie naar circulaire materiaalstromen, voor metalen, kunststoffen en biotische afvalstromen. 

Meer weten?