Biogas in Ghana

Emiel Hanekamp (Partners for Innovation) en associated expert Julius Ahiekpor van het Centre for Energy, Environment and Sustainable Development (CEESD) hebben begin oktober de resultaten van de haalbaarheidsstudie voor het inzetten van 200  biogas installaties in instituties zoals scholen, ziekenhuizen en gevangenissen aan de Ghanese betrokken partijen gepresenteerd .

De belangrijkste conclusies van de studie zijn:

  1. Institutioneel biogas in Ghana is technisch en economisch haalbaar en biedt veel milieu- en sociaal-maatschappelijke voordelen.
  2. Er is veel belangstelling van alle stakeholders (inclusief marktpartijen) voor een programmatische aanpak.

Het eindrapport wordt begin 2015 gepubliceerd.

Meer informatie: