Category Archives: Klimaat & Energie

SDG 7 realiseren: financieringsuitdagingen overbruggen

Sustainable Development Goal 7 staat voor betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen. Afgelopen vrijdag (5 april) was Partners for Innovation aanwezig op het nationale evenement voor bedrijven, financiers, NGOs en andere partijen die werken aan de realisatie van dit doel. Een belangrijk onderwerp was het overbruggen van financieringsuitdagingen voor projectontwikkelaars.

Een miljard mensen hebben geen toegang tot energie, en nog eens drie miljard mensen koken op brandhout en houtskool. Als onderdeel van SDG 7 heeft de Nederlandse overheid als doel 50 miljoen mensen te voorzien van toegang tot hernieuwbare energie in 2030. RVO en het Ministerie van Buitenlandse zaken organiseerden een bijeenkomst waar de aanwezigen bespraken hoe dit doel zo snel mogelijk behaald kan worden.

Toegang tot financiering

Bij het opzetten van duurzame energieprojecten lopen ontwikkelaars vaak tegen financieringsuitdagingen aan. Tijdens de bijeenkomst kreeg een aantal bedrijven daarom de kans hun project te pitchen voor publieke en private financiers. Ook zijn er meerdere beleidsinstrumenten gepresenteerd, waaronder:

  • Het GET.invest programma, het vervolg op RECP, waarvoor Partners for Innovation de Finance Catalyst-faciliteit implementeert.
  • Access to Energy Fund, een fonds dat investeert in en leningen verstrekt aan projecten die energieopwekking, transmissie en distributie realiseren in ontwikkelingslanden.
  • Een nieuwe subsidie SDG 7 Results, gericht op het stimuleren van toegang tot hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden. Sinds 5 april 2019 kunnen voorstellen ingediend worden.

Meer informatie

Wil jouw organisatie, bedrijf, ngo of financiële instelling bijdragen aan de toegang tot hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden? Partners for Innovation helpt je bij het vinden van passende financiering en het indienen van een aanvraag. Neem voor meer informatie over deze instrumenten contact op met Stan van den Broek of Emiel Hanekamp.

Presentatie marktstudie duurzame energie in Zambia

In Zambia liggen veel kansen voor Nederlandse bedrijven met innovatieve duurzame oplossingen. Ben je als ondernemer actief in de energiesector en geïnteresseerd in Zambia? Kom dan naar de bijeenkomst op vrijdag 15 juni in Den Haag, waar Zambiaanse consultants een marktstudie voor duurzame energie presenteren.

Getrude Okoth en Rodney Carew, Zambiaanse consultants van Open Capital Advisors, presenteren de studie en gaan in gesprek met geïnteresseerde Nederlandse bedrijven.

Partners for Innovation heeft de Zambiaanse consultants ondersteund en zal tijdens de bijeenkomst een overzicht van subsidies, fondsen en andere ondersteuningsinstrumenten presenteren. Emiel Hanekamp van Partners for Innovation leidt de middag.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Frank Buizer, Private Sector Development-coach bij RVO.nl, geeft uitleg over mogelijk in te zetten instrumenten van RVO.nl. Tijdens deze sessie wordt ook ingegaan op zakendoen in Zambia.

Zimbabwe
Dit evenement is een opvolging van een vergelijkbare sessie over Zimbabwe. Na deze sessie is besloten om ook een studie te doen van de markt in Zambia. Bij voldoende interesse organiseert RVO later dit jaar een handelsmissie naar Zimbabwe en Zambia.

Lees meer of meld je aan via RVO of neem contact op met Emiel Hanekamp.

Duurzame energie in Zambia: op zoek naar Nederlandse bedrijven

RVO en het Ministerie van Buitenlandse zaken hebben een marktstudie gedaan naar de kansen voor Nederlandse duurzame energiebedrijven in Zambia. De publicatie wordt eind april verwacht en later dit jaar volgt mogelijk een handelsmissie naar Zambia en Zimbabwe. We komen graag in contact met bedrijven die geïnteresseerd om hun activiteiten verder uit te breiden naar de Zambiaanse markt. Deze bedrijven zullen uitgenodigd worden voor een informatieve netwerkbijeenkomst over zaken doen in Zambia, en hun input zal worden gebruikt om de handelsmissie vorm te geven.

Dus: is uw bedrijf actief in de duurzame energie en geïnteresseerd in zaken doen in Zambia?

Laat uw contactgevens achter via dit formulier of klik hier om een e-mail te sturen. We zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Waarom Zambia?

Zambia is een politiek stabiel land met een grote verscheidenheid aan duurzame energiebronnen en een zeer hoge ranking in de ‘Ease of doing business’-index van de Wereldbank. Tegelijkertijd heeft maar een klein deel van de bevolking toegang tot elektriciteit en zijn de elektriciteitsprijzen laag, terwijl bedrijven en woonwijken met hogere inkomens als gevolg van stroomuitval hun toegang tot energie veilig stellen met dure dieselgeneratoren. Onlangs zijn de energieprijzen echter gestegen met 75% en de economische groei is sterk en stabiel. Daarnaast zal Zambia de komende jaren veel ondersteuning en financiering ontvangen van internationale programma’s gericht op duurzame energie.

Handelsmissie Vietnam

Minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking leidt deze week een handelsmissie in Vietnam en Maleisië gericht op stedelijke groei en maatschappelijke uitdagingen. Dit bezoek brengt zij samen met de voorzitter van VNO-NCW Hans de Boer en ongeveer 45 Nederlandse bedrijven. Tijdens deze handelsmissie worden de resultaten gepresenteerd van een verkennende studie naar kansen voor circulaire economie in Vietnam, die Partners for Innovation samen met CREM uitvoerde.

In opdracht van RVO en de Nederlandse ambassade in Vietnam hebben Partners for Innovation en CREM onderzoek gedaan naar circulaire economie in Vietnam. Het verkennende onderzoek gaat in op de stand van zaken rond circulaire economie in Vietnam en de sociaaleconomische en ecologische uitdagingen en circulaire oplossingen. Daarnaast worden mogelijkheden besproken voor samenwerking tussen Nederland en Vietnam op het gebied van circulaire economie.

Bekijk hier de presentatie van de verkennende studie.
Lees hier meer over de handelsmissie van minister Kaag in Vietnam en Maleisië.

Training: integreren gender mainstreaming in energieprojecten

Van 28 februari tot en met 2 maart organiseren Partners for Innovation en MDF West-Afrika een cursus over gender mainstreaming in energieprojecten. De training richt zich op het bevorderen van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in ECOWAS landen, door organisaties de tools aan te reiken waarmee ze de positie van vrouwen in de energiesector kunnen versterken. De driedaagse cursus wordt zowel in het Engels als Frans gegeven en vindt plaats in Accra, Ghana.

Er zullen twee type trainingen gegeven worden: één gericht op beleidsmakers van energiebeleid in elk van de 15 ECOWAS landen en één voor NGO’s die werkzaam zijn in deze landen op het gebied van energie en vrouwenemancipatie. De beleidsmakers zullen getraind worden om het regionale ECOWAS-beleid op dit gebied te vertalen naar hun eigen nationale energiebeleid. Parallel daaraan zullen de NGO’s via een “train-de-trainer” cursus opgeleid worden om andere organisaties in de energiesector te ondersteunen bij het implementeren van gendersensitiviteit in hun werk.

Meer weten?
Neem contact op met Stan van den Broek of Emiel Hanekamp.

Productie van kleinschalige windturbines in Benin: kan het?

Op 30 november en 1 december kwamen meer dan 40 stakeholders bij elkaar in Cotonou. Zij bespraken daar welke rol kleine windturbines kunnen spelen in de elektrificatie van Benin. Partners for Innovation presenteerde hier haar haalbaarheidsstudie en actieplan voor sectorontwikkeling.

De overheid van Benin is op zoek naar manieren om haar bevolking te voorzien van energie, met als doel nieuwe kansen voor socio-economische ontwikkeling. Met name in rurale gebieden biedt elektriciteit een duidelijke kans voor het uitbreiden en verduurzamen van de toegang tot energie. Duurzame energietechnologieën kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Kleinschalige windturbines maken hier onderdeel van uit.

In een haalbaarheidsstudie vond Partners for Innovation dat meer dan 30.000 huishoudens, die momenteel geen toegang hebben tot elektriciteit, voorzien kunnen worden van stroom uit windturbines van tussen de 1 – 10 kW. Daarnaast werd duidelijk dat het binnen een tijdsspanne van 5-7 jaar mogelijk is om meer dan de helft van de waarde van de turbines in Benin zelf te creëren, door middel van lokale assemblage, productie en installatie.  Alleen al in de maak- en constructie industrie gaat het hier jaarlijks om tussen de 50 en 150 voltijdbanen.


Deze resultaten zijn, samen met een actieplan gericht op ontwikkeling van de windsector, op 30 november en 1 december gepresenteerd aan meer dan 40 lokale stakeholders in de hoofdstad Cotonou. De deelnemers waren afgevaardigden van ministeries, vertegenwoordigers van de private sector, academici en een verscheidenheid aan NGO’s, waaronder NGO’s gericht op jeugd- en vrouwen empowerment. Met behulp van deze sessie en de feedback van de deelnemers is het nu mogelijk om een duidelijke en doordachte strategie te ontwikkelen.

Meer weten?

Vietnam in the Spotlight

Vietnam ontwikkelt zich tot een land met vele kansen en een aantrekkelijk ondernemersklimaat. Een goede reden om alle do’s en don’ts over ondernemen in Vietnam op een rijtje te zetten.

In samenwerking met de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseren wij op donderdag 7 december 2017 het “Vietnam in the spotlight” seminar.  Ondernemers vertellen over hun ervaringen en adviesbureau CREM deelt de eerste resultaten van de marktverkenning die zij, in samenwerking met Partners for Innovation, gedaan heeft.

Doel van de bijeenkomst is om do’s en don’ts over ondernemen in Vietnam op een rijtje te zetten. Er is daarbij speciale aandacht voor de circulaire economie. De uitkomsten van de sessie worden rechtstreeks met de Nederlandse overheid gedeeld, zodat zij het Nederlands belang goed over kan brengen.

Nederland is koploper op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie.  Wij hebben daarom de marktkansen voor Nederlandse bedrijven, in Vietnam, op het gebied van duurzaam ondernemen, in kaart gebracht.  Tevens hebben we inzichtelijk gemaakt hoe je als bedrijf commercieel kan inspringen op de ontwikkeling van de circulaire economie in Vietnam

Deze marktstudie is mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse Ambassade in Vietnam.

Voor meer informatie en om u aan te melden, zie de volgende link:  www.evofenedex.nl

 

Training: mainstreaming gender in energieprojecten

Partners for Innovation en MDF bieden een gratis train-de-trainer cursus aan voor organisaties in ECOWAS landen die zich bezig houden met gender mainstreaming (het bevorderen van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen) in energieprojecten. Deze driedaagse cursus zal begin 2018 worden gehouden in Accra. We zijn op zoek naar NGOs of trainingsinstituten die ervaring hebben met capaciteitsopbouw op het gebied van gender en energie. De cursus, reis en accommodatie zullen worden vergoed door UNIDO-ECREEE.

Indien u geïnteresseerd bent, kunt u hier meer informatie vinden (Engels- en Franstalige pdf):

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Stan van den Broek.

 

FinAgri Niger 2017

Op 16 en 17 mei organiseerde Partners for Innovation Niger in Niamey de FinAgri. Financiële instellingen en belangrijke spelers in de agrosector in Niger namen deel om ervaringen uit te wisselen en nieuwe samenwerkingsbanden te leggen.

Onder de deelnemers van de dag waren agri-bedrijven, boerenorganisaties, banken, micro finanincieringsinstellingen, overheden, NGO’s en donoren.

Partners for Innovation organiseert de FinAgri als verantwoordelijke voor het AgriProFocus netwerk in Niger.

Zie voor uitgebreide informatie (Frans) de  Journal AgriProFocus spécial 2017

RECP Finance Catalyst

Sinds 2016 helpt Partners for Innovation ondernemers om hun duurzame energieprojecten in Sub-Sahara Afrika financieel sluitend te krijgen door het uitvoeren van de RECP Finance Catalyst. De Finance Catalyst biedt directe ondersteuning bij de ontwikkeling, structurering en financiering van projecten en stelt daarmee projectontwikkelaars in staat hun projecten financierbaar te maken en concrete investeringsmogelijkheden te bieden. Voortbouwend op het succes van de afgelopen 1,5 jaar worden deze diensten doorgezet in 2018.

Context
Ondernemers die een nieuw duurzame energieproject in Afrika willen opstarten, kunnen al snel tegen problemen aanlopen die daadwerkelijke realisatie bemoeilijken. Vanwege de relatief beperkte omvang van het project, een gebrek aan ervaring of beperkte connecties van de projectontwikkelaar, blijkt het regelmatig lastig om de financiering te vinden die nodig is om een project van de grond te krijgen. Vice versa zijn ook investeerders niet altijd in staat om veelbelovende projecten te identificeren of verder te brengen, waardoor zij hun impact niet kunnen optimaliseren.

Het project
De RECP Finance Catalyst helpt ondernemers die bezig zijn met het opzetten van kleine tot middelgrote duurzame energieprojecten in Sub-Sahara Afrika door ze ondersteuning te bieden bij en advies te geven over projectontwikkeling, structurering en financiering. De afgelopen anderhalf jaar heeft de Finance Catalyst vele privaat-gedreven duurzame energieprojecten geholpen om toegang te krijgen tot verschillende bronnen van vreemd vermogen, eigen vermogen en subsidies. Hierin wordt een diversiteit aan technologieën en businessmodellen meegenomen, waaronder waterkracht en afvalenergiecentrales die op het elektriciteitsnet worden aangesloten alsook losstaande solar home systemen en kookfornuizen.

Criteria
Initiatiefnemers kunnen hun project indienen via de website van de RECP Finance Catalyst. Projecten die voor advisering in aanmerking willen komen moeten aan een aantal criteria voldoen, die hier worden genoemd. Zo worden alleen projecten geaccepteerd die een cumulatieve generatiecapaciteit van 0.5-50 MW beogen, of een totale investering vragen van tussen de € 1 en 70 miljoen (decentrale energieopwekking wordt ook meengenomen). Kijk voor meer informatie op de website van de RECP Finance Catalyst.

Lees verder:
Finance Catalyst
RECP

De Finance Catalyst wordt uitgevoerd binnen de RECP (de Africa-EU Renewable Energy Cooperation Programme). De RECP is een multi-donor programma dat de markt voor duurzame energie in Afrika verder wil brengen. Het is door meer dan 35 landen in Europa en Afrika in het leven geroepen als onderdeel van de AEEP, het partnerschap tussen Afrika en de Europese Unie rondom energie.

Contact
Stan van den Broek
s.vandenbroek@partnersforinnovation.com

Peter Vissers
p.vissers@partnersforinnovation.com