Category Archives: Nieuws

Minister Sigrid Kaag bezoekt Niger

Afgelopen week bracht minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag een bezoek aan Niger om te praten over ondernemerschap en werkgelegenheid. Als onderdeel van haar bezoek organiseerde AgriProFocus een lunch, waarbij de minister met lokale (landbouw)ondernemers en betrokken organisaties sprak. 

Uitdagingen en kansen voor ondernemers in Niger

Niger kampt met een hoge jeugdwerkloosheid. Het land heeft verhoudingsgewijs veel jonge mensen en veel ontwikkelingssectoren zijn nog onbenut. Jonge ondernemers hebben echter te maken met meerdere uitdagingen, waaronder een gebrek aan ondernemersbewustzijn, beperkte toegang tot hulpmiddelen en een gebrek aan ontwikkelingskansen in het algemeen, vooral voor vrouwen. Tegelijkertijd zijn er veel kansen voor ondernemers in het land, met name in de agrarische sector, aangezien het gebied veel landbouwpotentieel heeft.

Nederland & Niger

Nederland ondersteunt daarom lokale activiteiten door in te zetten op ontwikkeling van de private sector, ondernemerschap en onderwijs om de nieuwe generatie te helpen bij de ontwikkeling van de juiste vaardigheden en instrumenten. Het netwerk AgriProFocus, gecoördineerd door Rakia Gazibou van Partners for Innovation, richt zich daarbij op de bevordering van het ondernemerschap en de werkgelegenheid voor jongeren.

Eerlijke competitie en gezamenlijk optreden

Deelnemers kwamen met concrete oplossingen om de bovengenoemde uitdagingen aan te pakken. Zo benoemden ze het belang van eerlijke concurrentie tussen lokale en geïmporteerde producten. Hierbij gaat het zowel om de prijs, als om de toegang tot verpakkingen en certificering. Ondernemerschap moet gestimuleerd worden, zodat de krachten gebundeld worden en ondernemers een collectieve impact kunnen maken. De oprichting van een ministerie gericht op ondernemerschap onder jongeren zou daarbij een wezenlijk verschil kunnen maken.

Aan het einde van de lunch sprak Sigrid Kaag haar voldoening uit en gaf ze aan dat Nederland Niger zou steunen bij de ontwikkelingsinspanningen om ondernemerschap in de landbouw, werkgelegenheid onder jongeren, onderwijs en water te bevorderen. Verdere versterking van de samenwerking tussen Niger en Nederland staat hoog op haar agenda.

Meer informatie

Lees meer op de website van AgriProFocus of de website van Nederland en u.

Meer weten over onze activiteiten in Niger? Neem contact op met Rakia Gazibou of Peter Karsch.

Inspiratiegids Circulair Ontwerp gepresenteerd op Nationale Conferentie Circulaire Economie

Vandaag is de  Inspiratiegids Circulair Ontwerp gepresenteerd op de Nationale Conferentie Circulaire Economie. Met tien circulaire voorbeelden inspireert deze gids alle partijen in de keten om circulair aan de slag te gaan.

De transitie naar een circulaire economie in 2050 is in volle gang. Een circulaire economie vraagt om nieuwe manieren van productontwerp- en gebruik en verbinding in de hele keten. In samenwerking met Rijkswaterstaat ontwikkelden we deze gids met 10 voorbeelden van circulaire producten, elk met een eigen invalshoek en aanpak. De verschillende ontwerpstrategieën bieden handvatten en inspiratie om ook circulair te ontwerpen en ondernemen.

Bekijk de inspiratiegids.

Lees meer over het programma Meer en Beter Recyclen.

Van oude tennisballen naar groene dakpanelen

Jaarlijks worden er wereldwijd circa 300 miljoen tennisballen geproduceerd, waarvan we er in Nederland 5,5 miljoen gebruiken en afdanken. Een klein deel krijgt een tweede leven als hondenspeelgoed, maar het grootste gedeelte wordt niet gerecycled. Kunnen we hier niet meer mee doen?

Als sponsor van het World Tennis Tournament in Ahoy Rotterdam introduceert ABN AMRO de Game Changers. Oude tennisballen krijgen een nieuw leven door de grondstoffen voor nieuwe producten te gebruiken. In Frankrijk werden afgedankte tennisballen al langer gebruikt als ondervloer voor sportveldjes. Door een technische doorbraak is het nu ook mogelijk het vilt van het rubber te scheiden, zodat de rubberkorrels inzetbaar zijn voor nieuwe toepassingen.

Siem Haffmans van Partners for Innovation werkte samen met CEYES aan de toepassing om het rubber uit tennisballen te verwerken in groene daktegels.

En er zijn nog meer Game Changers! Quick maakte bijvoorbeeld een circulaire schoen (Circular), Rinke van Remortel verwerkt granulaat van tennisballen in tennisracketdempers en HearO gebruikte oude wedstrijdtennisballen in een speaker.

Bekijk alle game changers en lees meer in De Volkskrant: ‘Het kan nu dus toch: tennisballen recyclen’

Meer weten?

Meer weten over mogelijke toepassingen voor afgedankte producten en materialen en het inzetten van gerecycled materiaal in producten? Siem Haffmans vertelt je er graag meer over.

Gezocht: junior adviseur duurzame energie en assistent project management

Partners for Innovation is per direct op zoek naar twee nieuwe collega’s: een junior adviseur duurzame energie en een projectmanagement assistent.

Als junior adviseur ga je het huidige team ondersteunen bij meerdere duurzame energie- en klimaatprojecten in Sub-Sahara Afrika. Bekijk de vacature hier. Wil je meer weten? Neem contact op met Peter Vissers.

Als assistent projectmanagement houd je je op allerlei vlakken bezig met de organisatie en (financiële) administratie van projecten. Meer informatie vind je hier. Voor meer informatie kan je bij Peter Karsch terecht.

Deze vacatures zijn gesloten. Het is niet meer mogelijk te reageren. 

Genderbewustzijn stimuleren in de West-Afrikaanse energiesector

Eerder dit jaar gaven Partners for Innovation en MDF West Africa trainingen aan overheden en NGO’s die actief zijn in de West Afrikaanse energiesector.

Het project was gericht op het stimuleren van gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de 15 ECOWAS-landen. We voorzagen belangrijke stakeholders van tools waarmee ze de positie van vrouwen in de energiesector kunnen verstevigen. Om ervoor te zorgen dat genderbewustzijn ook doorgevoerd wordt in beleids- en projectontwikkeling, richtte het project zich op zowel vertegenwoordigers van energieministeries als NGO’s en trainingsorganisaties met veel kennis van en ervaring met capaciteitsontwikkeling in de private sector.

Het project is uitgevoerd voor Climate Technology Centre & Network (CTCN). In de onderstaande video laten zij het belang van genderbewustzijn in de energiesector zien.


(Source: CTCN)

Bekijk de video op de website van CTCN.

Stakeholdermeeting: biomassavalorisatie in Zuid-Afrika

Op 30 oktober vond een stakeholdermeeting (Indaba) over de valorisatie van biomassa in Zuid-Afrika plaats bij het Sasol hoofdkantoor in Sandton. Deze bijeenkomst is onderdeel van een grootschalig initiatief van Partners for Innovation en iLive Sustainable Development om met een consortium van Nederlandse en Zuid-Afrikaanse bedrijven en met ondersteuning van de Nederlandse overheid vaste biomassa reststromen te verwaarden.

Het initiatief is op korte termijn bedoeld om een rendabel businessplan op te stellen voor de grootschalige productie van houtpellets in twee pelletfabrieken die op dit moment niet in gebruik zijn. Als grondstof voor de pelletfabrieken wordt onder andere gebruikgemaakt van houtzaagsel, tuinafval en Alien Invasive Species clearing.

Met dit commerciële initiatief verwachten we meer dan 220 directe banen te creëren, meer dan 750MWth hernieuwbare energie op te wekken en een besparing van 200.000 ton CO2 per jaar te realiseren.

De doelstelling voor de lange termijn is om zoveel mogelijk andere vaste biomassareststromen in Zuid-Afrika te identificeren en te verwaarden.

Meer informatie

Meer weten over dit biomassa initiatief in Zuid-Afrika? Neem contact op met Emiel Hanekamp.

Products that Flow gelanceerd op de Innovation Expo

Op 4 oktober is het boek Products that Flow van Siem Haffmans gelanceerd op de Innovation Expo in Rotterdam. Het eerste exemplaar is overhandigd aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven.

Products that Flow is een ongewoon boek over gewone producten die ons dagelijks omringen. Fast moving consumer goods, zoals voedsel, verpakkingen, disposables, mode en goedkope cadeaus en gadgets. Ze worden vluchtig gebruikt en verdwijnen vaak snel bij het afval. Hoe kunnen we op een duurzame manier omgaan met deze grote hoeveelheid producten?

De grootste uitdaging is ervoor te zorgen dat deze producten minder snel hun waarde verliezen. Bijvoorbeeld door het verlengen van de levensduur, hergebruik of door nieuwe toepassingen te vinden voor de materialen. Dit begint al bij het ontwerp. Dit boek biedt verschillende toepasbare strategieën en een groot scala aan inspirerende praktijkvoorbeelden. Het beschrijft een vernieuwende aanpak van een actueel probleem in een tijd waarin de roep om duurzame en circulaire producten steeds luider wordt.

‘Products that flow’ geeft inspiratie en handvatten voor designers, marketeers en ondernemers met circulaire businessmodellen om het verdienmodel en het ontwerp van deze producten te veranderen. Het boek is een aanvulling op het eerder verschenen Products that Last.

Products that Flow ligt nu in de boekhandel en is ook te bestellen bij BIS Publishers.

Black Bear Carbon: hoogwaardige recycling van autobanden

Black Bear Carbon bouwde met behulp van de Demonstratie Energie-Innovatie regeling van RVO een nieuwe fabriek om autobanden hoogwaardig te recyclen. Partners for Innovation ondersteunde Black Bear Carbon bij het aanvragen en verkrijgen van financiering uit de DEI- regeling. 


(Bron: RVO)

De innovatieve technologie heeft op twee manieren een positieve impact. Enerzijds krijgen afgedankte autobanden, een grote en problematische afvalstroom, een nieuw leven in de vorm van hoogwaardig carbon black. Tegelijkertijd is de technologie van Black Bear Carbon een alternatief voor de huidige energie-intensieve en vervuilende productiemethode van carbon black. Bij deze huidige aanpak, het zogenoemde furnace black proces, wordt carbon black geproduceerd door onvolledige verbranding van olie. Black Bear Carbon wint het materiaal terug uit afgedankte autobanden, waardoor de fabriek jaarlijks ruim 20.000 ton CO2 bespaart.

De DEI-regeling

De subsidie Demonstratie Energie-Innovatie is gericht op ondernemers die investeren in een energie-innovatie. De subsidie draagt bij aan economische (groene) groei in Nederland. Daarnaast kan je project, net zoals Black Bear Carbon, als voorbeeld dienen voor afnemers in binnen- en buitenland. De DEI-regeling is onderdeel van de Topsector Energie, die jaarlijks ruim 100 miljoen euro subsidie biedt aan onderzoeks- en demonstratieprojecten op het gebied van energie-innovaties.

Tot 23 oktober staat de DEI-regeling weer open.

Lees meer over de regeling op de website van RVO.

Aan de slag?

Wil je de financieringsmogelijkheden voor jouw (energie-)innovatie onderzoeken?
Neem contact op met Peter Karsch.

Hergebruik en recyling van matrassen: Innovatieprogramma & CIRCO track

De recycling van matrassen staat hoog op de agenda. Met het Innovatieprogramma Hergebruik Matrassen en de CIRCO workshoptrack – matrassen worden concrete stappen gezet om de matrasketen te vernieuwen. 

In Nederland recyclen we ongeveer 30-40% van de gebruikte en ingezamelde oude matrassen. De overheid wil dat de industrie actie onderneemt om de recycling naar 90% te laten groeien in 2030. Ook in de reactie op de transitieagenda’s circulaire economie benoemt het kabinet de verwachtingen: als er medio 2019 geen concrete stappen zijn gezet, wordt de producentenverantwoordelijkheid ingevoerd.

Het innovatieprogramma

Om nieuwe oplossingen te vinden voor de recycling en het hergebruik van matrassen is een ketenaanpak nodig. Het Innovatieprogramma Hergebruik Matrassen beschrijft deze gecoördineerde aanpak voor structurele vernieuwing in de matrasketen. Het programma heeft als doel innovatie te bevorderen en de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Hergebruik van matrassen is een icoonproject in het rijksbrede programma circulaire economie.

Lees het innovatieprogramma Hergebruik Matrassen.

De CIRCO workshoptrack – Matrassen

Tijdens de Circular Business Design Track – Matrassen geven spelers uit de matrassenindustrie vervolg aan dit innovatieprogramma en gaan zij samen over tot actie. De deelnemers aan deze driedaagse workshop van CIRCO krijgen de tools in handen om zowel voor het ontwerp van het matras als het businessmodel met de gehele keten tot circulaire plannen te komen. Hierin komen onder andere de materialen, de recycling en ook de logistiek aan bod. De workshopreeks vindt plaats op 4 en 25 september en 11 oktober.

CIRCO nodigt matras- en beddenproducenten, toeleveranciers van matrasmaterialen, grote retailers, inzamelaars en recyclers van harte uit om middels de principes van de circulaire economie aan toekomstbestendige matrassen te werken. Lees meer over de workshop in de flyer.

Meer weten over de recycling van matrassen of circulair ontwerpen en ondernemen? Neem contact op met Ingeborg Gort-Duurkoop.

Inspiratiegids duurzaam verpakken

Hoe kun je als bedrijf je verpakking(en) verduurzamen? Daar geeft de Inspiratiegids Duurzaam Verpakken antwoord op. Partners for Innovation ontwikkelde deze interactieve gids met duurzame mogelijkheden op verpakkingsgebied samen met het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV).

De inspiratiegids is ontwikkeld voor bedrijven die geen verpakkingskundige in dienst hebben, zoals ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Aan de hand van praktische informatie, tips en tricks en inspirerende voorbeelden kunnen ze de juiste keuzes maken voor het verduurzamen van hun verpakkingen en het bijbehorende beleid.

Hoe werkt de gids?

In de gids kunnen bedrijven via drie routes hun verpakking onderzoeken: de productsamenstelling, het verpakkingstype en de materiaalsoort. Bij productsamenstelling wordt ingegaan op de inhoud van de verpakking. Welke verpakking past het best bij bijvoorbeeld een vloeibaar product? De tweede optie, het verpakkingstype, gaat in op de verduurzamingsaspecten van bestaande verpakkingen. Als je boter verpakt in een kuipje, wat zijn dan de tips en tricks om deze te verduurzamen? De derde route betreft de materiaalsoort. Hier kun je bijvoorbeeld onderzoeken of je voorkeur uitgaat naar een tray van karton, kunststof of metaal.

De inspiratiegids is aan te vragen bij het KIDV.

Meer weten over duurzaam verpakken? Neem contact op met Siem Haffmans.