Category Archives: Nieuws

Gezocht: junior adviseur duurzame energie en assistent project management

Partners for Innovation is per direct op zoek naar twee nieuwe collega’s: een junior adviseur duurzame energie en een projectmanagement assistent.

Als junior adviseur ga je het huidige team ondersteunen bij meerdere duurzame energie- en klimaatprojecten in Sub-Sahara Afrika. Bekijk de vacature hier. Wil je meer weten? Neem contact op met Peter Vissers.

Als assistent projectmanagement houd je je op allerlei vlakken bezig met de organisatie en (financiële) administratie van projecten. Meer informatie vind je hier. Voor meer informatie kan je bij Peter Karsch terecht.

Deze vacatures zijn gesloten. Het is niet meer mogelijk te reageren. 

Genderbewustzijn stimuleren in de West-Afrikaanse energiesector

Eerder dit jaar gaven Partners for Innovation en MDF West Africa trainingen aan overheden en NGO’s die actief zijn in de West Afrikaanse energiesector.

Het project was gericht op het stimuleren van gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de 15 ECOWAS-landen. We voorzagen belangrijke stakeholders van tools waarmee ze de positie van vrouwen in de energiesector kunnen verstevigen. Om ervoor te zorgen dat genderbewustzijn ook doorgevoerd wordt in beleids- en projectontwikkeling, richtte het project zich op zowel vertegenwoordigers van energieministeries als NGO’s en trainingsorganisaties met veel kennis van en ervaring met capaciteitsontwikkeling in de private sector.

Het project is uitgevoerd voor Climate Technology Centre & Network (CTCN). In de onderstaande video laten zij het belang van genderbewustzijn in de energiesector zien.


(Source: CTCN)

Bekijk de video op de website van CTCN.

Stakeholdermeeting: biomassavalorisatie in Zuid-Afrika

Op 30 oktober vond een stakeholdermeeting (Indaba) over de valorisatie van biomassa in Zuid-Afrika plaats bij het Sasol hoofdkantoor in Sandton. Deze bijeenkomst is onderdeel van een grootschalig initiatief van Partners for Innovation en iLive Sustainable Development om met een consortium van Nederlandse en Zuid-Afrikaanse bedrijven en met ondersteuning van de Nederlandse overheid vaste biomassa reststromen te verwaarden.

Het initiatief is op korte termijn bedoeld om een rendabel businessplan op te stellen voor de grootschalige productie van houtpellets in twee pelletfabrieken die op dit moment niet in gebruik zijn. Als grondstof voor de pelletfabrieken wordt onder andere gebruikgemaakt van houtzaagsel, tuinafval en Alien Invasive Species clearing.

Met dit commerciële initiatief verwachten we meer dan 220 directe banen te creëren, meer dan 750MWth hernieuwbare energie op te wekken en een besparing van 200.000 ton CO2 per jaar te realiseren.

De doelstelling voor de lange termijn is om zoveel mogelijk andere vaste biomassareststromen in Zuid-Afrika te identificeren en te verwaarden.

Meer informatie

Meer weten over dit biomassa initiatief in Zuid-Afrika? Neem contact op met Emiel Hanekamp.

Products that Flow gelanceerd op de Innovation Expo

Op 4 oktober is het boek Products that Flow van Siem Haffmans gelanceerd op de Innovation Expo in Rotterdam. Het eerste exemplaar is overhandigd aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven.

Products that Flow is een ongewoon boek over gewone producten die ons dagelijks omringen. Fast moving consumer goods, zoals voedsel, verpakkingen, disposables, mode en goedkope cadeaus en gadgets. Ze worden vluchtig gebruikt en verdwijnen vaak snel bij het afval. Hoe kunnen we op een duurzame manier omgaan met deze grote hoeveelheid producten?

De grootste uitdaging is ervoor te zorgen dat deze producten minder snel hun waarde verliezen. Bijvoorbeeld door het verlengen van de levensduur, hergebruik of door nieuwe toepassingen te vinden voor de materialen. Dit begint al bij het ontwerp. Dit boek biedt verschillende toepasbare strategieën en een groot scala aan inspirerende praktijkvoorbeelden. Het beschrijft een vernieuwende aanpak van een actueel probleem in een tijd waarin de roep om duurzame en circulaire producten steeds luider wordt.

‘Products that flow’ geeft inspiratie en handvatten voor designers, marketeers en ondernemers met circulaire businessmodellen om het verdienmodel en het ontwerp van deze producten te veranderen. Het boek is een aanvulling op het eerder verschenen Products that Last.

Products that Flow ligt nu in de boekhandel en is ook te bestellen bij BIS Publishers.

Black Bear Carbon: hoogwaardige recycling van autobanden

Black Bear Carbon bouwde met behulp van de Demonstratie Energie-Innovatie regeling van RVO een nieuwe fabriek om autobanden hoogwaardig te recyclen. Partners for Innovation ondersteunde Black Bear Carbon bij het aanvragen en verkrijgen van financiering uit de DEI- regeling. 


(Bron: RVO)

De innovatieve technologie heeft op twee manieren een positieve impact. Enerzijds krijgen afgedankte autobanden, een grote en problematische afvalstroom, een nieuw leven in de vorm van hoogwaardig carbon black. Tegelijkertijd is de technologie van Black Bear Carbon een alternatief voor de huidige energie-intensieve en vervuilende productiemethode van carbon black. Bij deze huidige aanpak, het zogenoemde furnace black proces, wordt carbon black geproduceerd door onvolledige verbranding van olie. Black Bear Carbon wint het materiaal terug uit afgedankte autobanden, waardoor de fabriek jaarlijks ruim 20.000 ton CO2 bespaart.

De DEI-regeling

De subsidie Demonstratie Energie-Innovatie is gericht op ondernemers die investeren in een energie-innovatie. De subsidie draagt bij aan economische (groene) groei in Nederland. Daarnaast kan je project, net zoals Black Bear Carbon, als voorbeeld dienen voor afnemers in binnen- en buitenland. De DEI-regeling is onderdeel van de Topsector Energie, die jaarlijks ruim 100 miljoen euro subsidie biedt aan onderzoeks- en demonstratieprojecten op het gebied van energie-innovaties.

Tot 23 oktober staat de DEI-regeling weer open.

Lees meer over de regeling op de website van RVO.

Aan de slag?

Wil je de financieringsmogelijkheden voor jouw (energie-)innovatie onderzoeken?
Neem contact op met Peter Karsch.

Hergebruik en recyling van matrassen: Innovatieprogramma & CIRCO track

De recycling van matrassen staat hoog op de agenda. Met het Innovatieprogramma Hergebruik Matrassen en de CIRCO workshoptrack – matrassen worden concrete stappen gezet om de matrasketen te vernieuwen. 

In Nederland recyclen we ongeveer 30-40% van de gebruikte en ingezamelde oude matrassen. De overheid wil dat de industrie actie onderneemt om de recycling naar 90% te laten groeien in 2030. Ook in de reactie op de transitieagenda’s circulaire economie benoemt het kabinet de verwachtingen: als er medio 2019 geen concrete stappen zijn gezet, wordt de producentenverantwoordelijkheid ingevoerd.

Het innovatieprogramma

Om nieuwe oplossingen te vinden voor de recycling en het hergebruik van matrassen is een ketenaanpak nodig. Het Innovatieprogramma Hergebruik Matrassen beschrijft deze gecoördineerde aanpak voor structurele vernieuwing in de matrasketen. Het programma heeft als doel innovatie te bevorderen en de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Hergebruik van matrassen is een icoonproject in het rijksbrede programma circulaire economie.

Lees het innovatieprogramma Hergebruik Matrassen.

De CIRCO workshoptrack – Matrassen

Tijdens de Circular Business Design Track – Matrassen geven spelers uit de matrassenindustrie vervolg aan dit innovatieprogramma en gaan zij samen over tot actie. De deelnemers aan deze driedaagse workshop van CIRCO krijgen de tools in handen om zowel voor het ontwerp van het matras als het businessmodel met de gehele keten tot circulaire plannen te komen. Hierin komen onder andere de materialen, de recycling en ook de logistiek aan bod. De workshopreeks vindt plaats op 4 en 25 september en 11 oktober.

CIRCO nodigt matras- en beddenproducenten, toeleveranciers van matrasmaterialen, grote retailers, inzamelaars en recyclers van harte uit om middels de principes van de circulaire economie aan toekomstbestendige matrassen te werken. Lees meer over de workshop in de flyer.

Meer weten over de recycling van matrassen of circulair ontwerpen en ondernemen? Neem contact op met Ingeborg Gort-Duurkoop.

Inspiratiegids duurzaam verpakken

Hoe kun je als bedrijf je verpakking(en) verduurzamen? Daar geeft de Inspiratiegids Duurzaam Verpakken antwoord op. Partners for Innovation ontwikkelde deze interactieve gids met duurzame mogelijkheden op verpakkingsgebied samen met het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV).

De inspiratiegids is ontwikkeld voor bedrijven die geen verpakkingskundige in dienst hebben, zoals ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Aan de hand van praktische informatie, tips en tricks en inspirerende voorbeelden kunnen ze de juiste keuzes maken voor het verduurzamen van hun verpakkingen en het bijbehorende beleid.

Hoe werkt de gids?

In de gids kunnen bedrijven via drie routes hun verpakking onderzoeken: de productsamenstelling, het verpakkingstype en de materiaalsoort. Bij productsamenstelling wordt ingegaan op de inhoud van de verpakking. Welke verpakking past het best bij bijvoorbeeld een vloeibaar product? De tweede optie, het verpakkingstype, gaat in op de verduurzamingsaspecten van bestaande verpakkingen. Als je boter verpakt in een kuipje, wat zijn dan de tips en tricks om deze te verduurzamen? De derde route betreft de materiaalsoort. Hier kun je bijvoorbeeld onderzoeken of je voorkeur uitgaat naar een tray van karton, kunststof of metaal.

De inspiratiegids is aan te vragen bij het KIDV.

Meer weten over duurzaam verpakken? Neem contact op met Siem Haffmans.

Gezocht: stagiair(e) voor een strategisch en duurzaam project

Wij zijn op zoek naar een stagiair(e) voor een strategisch en duurzaam project.

Opdracht en werkzaamheden

Partners for Innovation (PfI) adviseert bedrijven en overheidsorganisaties op het gebied van duurzame productinnovatie, duurzame energie en circulaire economie. Bij een van onze huidige projecten ondersteunen we de brancheorganisatie voor de baksteenindustrie (CBA) in Zuid-Afrika bij het verduurzamen van hun branche. Eén van de onderdelen van het project is het opstellen van een langlopend actieplan voor het CBA om hun positie in de duurzame bouwsector te versterken.

Tijdens je stage sluit je aan bij het projectteam en voer je met name de volgende activiteiten uit:
• Opstellen en uitsturen van een enquête naar stakeholders in de duurzame bouwsector in Zuid-Afrika met als doel te identificeren welke rol bakstenen momenteel spelen binnen de duurzame bouwsector
• Identificeren van kansen voor de Zuid-Afrikaanse baksteensector aan de hand van de uitkomsten van de enquête
• Opstellen van een strategie voor de Zuid-Afrikaanse baksteensector omtrent hun rol in de duurzame bouwsector aan de hand van de gevonden kansen (in samenwerking);
• Eventueel: Het opstellen van een actieplan voor de baksteensector om de opgestelde strategie uit te voeren (in samenwerking)
• Afhankelijk van de duur van de stage en het aantal dagen per week ben je ook betrokken bij andere projecten van Partners for Innovation

Je profiel

• Bezig met een WO-opleiding
• Affiniteit met duurzaamheid
• Goede schrijfvaardigheid
• Uitstekende beheersing van de Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk
• Analytisch en zelfstandig

De functie

We zoeken voor de 2 helft van 2018 een stagiair(e) voor 3-5 dagen per week. De precieze duur van de stage bepalen we samen en ligt tussen minimaal 3 en maximaal 8 maanden. PfI geeft een stagevergoeding van 250 euro en betaalt de reiskosten indien de student geen ov-studentenkaart heeft. Dagelijks wordt gezamenlijk geluncht (door PfI verzorgt).

PfI biedt een prettige werkplek in Amsterdam met alle faciliteiten. Wij hebben een divers team van leuke mensen die zeer uiteenlopende opdrachten uitvoeren. Een stagiair(e) is vanaf dag 1 onderdeel van het team. Je krijgt daardoor een goed inzicht in hoe wij als adviseurs en adviesbureau werken en kunt kennis opdoen van diverse onderwerpen.

Reageer!

Ben je enthousiast? Stuur je motivatie en CV naar e.hanekamp@partnersforinnovation.com of neem contact op via 020-620 511 / 06 51 54 25 39.

Financiering voor energie-innovaties met DEI

Sinds deze week is de subsidie Demonstratie Energie-Innovatie (DEI) weer open voor aanvragen. Deze regeling richt zich op ondernemers die investeren in een energie-innovatie en stimuleert economische (groene) groei in Nederland.

Met de DEI-subsidie kan je als bedrijf je innovatie tonen in een pilot- of demonstratieproject. De projecten binnen DEI dienen als voorbeeld voor afnemers in binnen- en buitenland, waarmee een ‘etalage’ van energie-innovaties gecreëerd wordt. Het geheel nieuw ontworpen vissersschip van Ekofish (UK 105) en de schone productiemethode van Black Bear Carbon zijn goede voorbeelden van dergelijke inspirerende innovaties.

Slim gebruik van energie

De DEI-regeling is bedoeld voor bedrijven met innovaties die zorgen voor energiebesparing óf het gebruik van hernieuwbare energiebronnen bevorderen. In de UK 105 van Ekofish wordt door hybride aandrijving, terugwinning van energie en slim gebruik van accu’s veel brandstof bespaard in vergelijking met traditionele schepen. De technologie van Black Bear Carbon is een schoon alternatief voor de huidige, uitermate energie-intensieve en vervuilende productiemethode van carbon black (het ‘furnace black’ proces). Black Bear Carbon wint het materiaal terug uit gebruikte autobanden, zodat het hergebruikt kan worden.

Lees hier meer over de UK 105 van Ekofish en de schone productiemethode van Black Bear Carbon. Bekijk alle lopende DEI-projecten in de viewer.

Komt mijn innovatie in aanmerking?

DEI is gericht op voor Nederland nieuwe (toepassingen van) apparaten, systemen of technieken die energie besparen of het gebruik van hernieuwbare energiebronnen bevorderen. Daarnaast moeten projecten die in aanmerking komen potentie hebben om de Nederlandse economie te versterken. Dit kan in de vorm van omzetverhoging, creatie van werkgelegenheid en export van en door Nederlandse fabrikanten, technische dienstverleners of leveranciers.

De regeling is geopend van 2 juli tot 23 oktober 2018. Het subsidieplafond ligt op €20 miljoen. Meer details over de regeling vind je hier.

Aan de slag

Wil je ook aan de slag met DEI of onderzoeken of je in aanmerking komt voor deze of een andere regeling? Neem dan contact op met Peter Karsch (p.karsch@partnersforinnovation.com / +31 (0)6 2060 7579).

Workshop: de productie van kleine windturbines in Benin

Op donderdag 19 juli vindt de tweede validatieworkshop over de productie van kleine windturbines in Benin plaats. De definitieve haalbaarheidsstudie en het volledige actieplan worden gepresenteerd en deelnemers bespreken de resultaten in werkgroepen.

De energiesector van Benin

De overheid van Benin is op zoek naar manieren om haar bevolking te voorzien van energie. Energievoorziening is erg belangrijk voor sociaaleconomische ontwikkeling. Hernieuwbare energietechnologieën, waaronder kleine windturbines, kunnen hierbij een grote rol spelen.

Partners for Innovation voerde een haalbaarheidsonderzoek uit naar de mogelijkheden en werkte een actieplan uit voor de ontwikkeling van deze sector in Benin.

Programma

De workshop begint met presentaties en discussies over de status van Benins energiesector en de gezamenlijke implementatie van het energiebeleid. Daarna gaat de workshop in op de kleine windturbines, waarbij de resultaten van de haalbaarheidsstudie en het actieplan besproken worden. In werkgroepen zullen de deelnemers aanbevelingen doen op sociaal, economisch en politiek gebied.

Op 30 november en 1 december vond de eerste workshop plaats, waar meer dan 40 stakeholders aan deelnamen. Zij bespraken de rol die kleine windturbines kunnen spelen in de energievoorziening van Benin. Op basis hiervan is het huidige actieplan opgezet, dat tijdens deze tweede workshop gepresenteerd zal worden. Lees hier meer over deze bijeenkomst.

Meer weten?

Neem contact op met Peter Vissers of Stan van den Broek.