Category Archives: Nieuws

Inspiratiegids duurzaam verpakken

Hoe kun je als bedrijf je verpakking(en) verduurzamen? Daar geeft de Inspiratiegids Duurzaam Verpakken antwoord op. Partners for Innovation ontwikkelde deze interactieve gids met duurzame mogelijkheden op verpakkingsgebied samen met het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV).

De inspiratiegids is ontwikkeld voor bedrijven die geen verpakkingskundige in dienst hebben, zoals ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Aan de hand van praktische informatie, tips en tricks en inspirerende voorbeelden kunnen ze de juiste keuzes maken voor het verduurzamen van hun verpakkingen en het bijbehorende beleid.

Hoe werkt de gids?

In de gids kunnen bedrijven via drie routes hun verpakking onderzoeken: de productsamenstelling, het verpakkingstype en de materiaalsoort. Bij productsamenstelling wordt ingegaan op de inhoud van de verpakking. Welke verpakking past het best bij bijvoorbeeld een vloeibaar product? De tweede optie, het verpakkingstype, gaat in op de verduurzamingsaspecten van bestaande verpakkingen. Als je boter verpakt in een kuipje, wat zijn dan de tips en tricks om deze te verduurzamen? De derde route betreft de materiaalsoort. Hier kun je bijvoorbeeld onderzoeken of je voorkeur uitgaat naar een tray van karton, kunststof of metaal.

De inspiratiegids is aan te vragen bij het KIDV.

Meer weten over duurzaam verpakken? Neem contact op met Siem Haffmans.

Gezocht: stagiair(e) voor een strategisch en duurzaam project

Wij zijn op zoek naar een stagiair(e) voor een strategisch en duurzaam project.

Opdracht en werkzaamheden

Partners for Innovation (PfI) adviseert bedrijven en overheidsorganisaties op het gebied van duurzame productinnovatie, duurzame energie en circulaire economie. Bij een van onze huidige projecten ondersteunen we de brancheorganisatie voor de baksteenindustrie (CBA) in Zuid-Afrika bij het verduurzamen van hun branche. Eén van de onderdelen van het project is het opstellen van een langlopend actieplan voor het CBA om hun positie in de duurzame bouwsector te versterken.

Tijdens je stage sluit je aan bij het projectteam en voer je met name de volgende activiteiten uit:
• Opstellen en uitsturen van een enquête naar stakeholders in de duurzame bouwsector in Zuid-Afrika met als doel te identificeren welke rol bakstenen momenteel spelen binnen de duurzame bouwsector
• Identificeren van kansen voor de Zuid-Afrikaanse baksteensector aan de hand van de uitkomsten van de enquête
• Opstellen van een strategie voor de Zuid-Afrikaanse baksteensector omtrent hun rol in de duurzame bouwsector aan de hand van de gevonden kansen (in samenwerking);
• Eventueel: Het opstellen van een actieplan voor de baksteensector om de opgestelde strategie uit te voeren (in samenwerking)
• Afhankelijk van de duur van de stage en het aantal dagen per week ben je ook betrokken bij andere projecten van Partners for Innovation

Je profiel

• Bezig met een WO-opleiding
• Affiniteit met duurzaamheid
• Goede schrijfvaardigheid
• Uitstekende beheersing van de Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk
• Analytisch en zelfstandig

De functie

We zoeken voor de 2 helft van 2018 een stagiair(e) voor 3-5 dagen per week. De precieze duur van de stage bepalen we samen en ligt tussen minimaal 3 en maximaal 8 maanden. PfI geeft een stagevergoeding van 250 euro en betaalt de reiskosten indien de student geen ov-studentenkaart heeft. Dagelijks wordt gezamenlijk geluncht (door PfI verzorgt).

PfI biedt een prettige werkplek in Amsterdam met alle faciliteiten. Wij hebben een divers team van leuke mensen die zeer uiteenlopende opdrachten uitvoeren. Een stagiair(e) is vanaf dag 1 onderdeel van het team. Je krijgt daardoor een goed inzicht in hoe wij als adviseurs en adviesbureau werken en kunt kennis opdoen van diverse onderwerpen.

Reageer!

Ben je enthousiast? Stuur je motivatie en CV naar e.hanekamp@partnersforinnovation.com of neem contact op via 020-620 511 / 06 51 54 25 39.

Financiering voor energie-innovaties met DEI

Sinds deze week is de subsidie Demonstratie Energie-Innovatie (DEI) weer open voor aanvragen. Deze regeling richt zich op ondernemers die investeren in een energie-innovatie en stimuleert economische (groene) groei in Nederland.

Met de DEI-subsidie kan je als bedrijf je innovatie tonen in een pilot- of demonstratieproject. De projecten binnen DEI dienen als voorbeeld voor afnemers in binnen- en buitenland, waarmee een ‘etalage’ van energie-innovaties gecreëerd wordt. Het geheel nieuw ontworpen vissersschip van Ekofish (UK 105) en de schone productiemethode van Black Bear Carbon zijn goede voorbeelden van dergelijke inspirerende innovaties.

Slim gebruik van energie

De DEI-regeling is bedoeld voor bedrijven met innovaties die zorgen voor energiebesparing óf het gebruik van hernieuwbare energiebronnen bevorderen. In de UK 105 van Ekofish wordt door hybride aandrijving, terugwinning van energie en slim gebruik van accu’s veel brandstof bespaard in vergelijking met traditionele schepen. De technologie van Black Bear Carbon is een schoon alternatief voor de huidige, uitermate energie-intensieve en vervuilende productiemethode van carbon black (het ‘furnace black’ proces). Black Bear Carbon wint het materiaal terug uit gebruikte autobanden, zodat het hergebruikt kan worden.

Lees hier meer over de UK 105 van Ekofish en de schone productiemethode van Black Bear Carbon. Bekijk alle lopende DEI-projecten in de viewer.

Komt mijn innovatie in aanmerking?

DEI is gericht op voor Nederland nieuwe (toepassingen van) apparaten, systemen of technieken die energie besparen of het gebruik van hernieuwbare energiebronnen bevorderen. Daarnaast moeten projecten die in aanmerking komen potentie hebben om de Nederlandse economie te versterken. Dit kan in de vorm van omzetverhoging, creatie van werkgelegenheid en export van en door Nederlandse fabrikanten, technische dienstverleners of leveranciers.

De regeling is geopend van 2 juli tot 23 oktober 2018. Het subsidieplafond ligt op €20 miljoen. Meer details over de regeling vind je hier.

Aan de slag

Wil je ook aan de slag met DEI of onderzoeken of je in aanmerking komt voor deze of een andere regeling? Neem dan contact op met Peter Karsch (p.karsch@partnersforinnovation.com / +31 (0)6 2060 7579).

Workshop: de productie van kleine windturbines in Benin

Op donderdag 19 juli vindt de tweede validatieworkshop over de productie van kleine windturbines in Benin plaats. De definitieve haalbaarheidsstudie en het volledige actieplan worden gepresenteerd en deelnemers bespreken de resultaten in werkgroepen.

De energiesector van Benin

De overheid van Benin is op zoek naar manieren om haar bevolking te voorzien van energie. Energievoorziening is erg belangrijk voor sociaaleconomische ontwikkeling. Hernieuwbare energietechnologieën, waaronder kleine windturbines, kunnen hierbij een grote rol spelen.

Partners for Innovation voerde een haalbaarheidsonderzoek uit naar de mogelijkheden en werkte een actieplan uit voor de ontwikkeling van deze sector in Benin.

Programma

De workshop begint met presentaties en discussies over de status van Benins energiesector en de gezamenlijke implementatie van het energiebeleid. Daarna gaat de workshop in op de kleine windturbines, waarbij de resultaten van de haalbaarheidsstudie en het actieplan besproken worden. In werkgroepen zullen de deelnemers aanbevelingen doen op sociaal, economisch en politiek gebied.

Op 30 november en 1 december vond de eerste workshop plaats, waar meer dan 40 stakeholders aan deelnamen. Zij bespraken de rol die kleine windturbines kunnen spelen in de energievoorziening van Benin. Op basis hiervan is het huidige actieplan opgezet, dat tijdens deze tweede workshop gepresenteerd zal worden. Lees hier meer over deze bijeenkomst.

Meer weten?

Neem contact op met Peter Vissers of Stan van den Broek.

Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof: voer je idee uit in een pilot

Het gebruik van gerecycled kunststof in producten en verpakkingen stimuleren, daar gaat het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof over. Rijkswaterstaat en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken bieden begeleiding en financiële middelen om je plannen in pilotvorm uit te voeren.

Op dit moment voert Partners for Innovation voor dit programma een verkenning uit bij bedrijven en experts naar kansen, barrières en veelbelovende toepassingen voor gerecycled kunststof.

Het programma

Het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof ondersteunt je bij het vormgeven van je innovatie om de slagingskans zo groot mogelijk te maken en deze mogelijk op te schalen. Deze begeleiding kan bestaan uit:

– Een bijdrage van maximaal €70.000 per pilot;
– Ondersteuning bij het opstellen van je voorstel en het vormen van een consortium;
– Toegang tot een relevant netwerk, bestaande uit onder andere potentiële afnemers en kennispartners;
– Technische, juridische en financiële begeleiding tijdens je pilot.

Welke innovaties komen in aanmerking?

– Verwerkingstechnieken voor de toepassing van gerecycled kunststof verpakkingsafval in producten, of voor verpakkingen die gemaakt zijn van virgin kunststof.
– Productontwerpen met gerecycled kunststof en/of producten zo ontwerpen dat we ze makkelijker kunnen recyclen.
– Nieuwe vormen van samenwerking in de kunststofketen om toepassingen te realiseren en knelpunten op te lossen.

Aanmelden en meer informatie

Een voorstel indienen kan van 18 juni tot 10 oktober 2018 via de website van het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof.

Wil je meer weten over de verkenning naar mogelijke toepassingen voor gerecycled kunststof? Neem dan contact op met Ingeborg Gort.

Presentatie marktstudie duurzame energie in Zambia

In Zambia liggen veel kansen voor Nederlandse bedrijven met innovatieve duurzame oplossingen. Ben je als ondernemer actief in de energiesector en geïnteresseerd in Zambia? Kom dan naar de bijeenkomst op vrijdag 15 juni in Den Haag, waar Zambiaanse consultants een marktstudie voor duurzame energie presenteren.

Getrude Okoth en Rodney Carew, Zambiaanse consultants van Open Capital Advisors, presenteren de studie en gaan in gesprek met geïnteresseerde Nederlandse bedrijven.

Partners for Innovation heeft de Zambiaanse consultants ondersteund en zal tijdens de bijeenkomst een overzicht van subsidies, fondsen en andere ondersteuningsinstrumenten presenteren. Emiel Hanekamp van Partners for Innovation leidt de middag.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Frank Buizer, Private Sector Development-coach bij RVO.nl, geeft uitleg over mogelijk in te zetten instrumenten van RVO.nl. Tijdens deze sessie wordt ook ingegaan op zakendoen in Zambia.

Zimbabwe
Dit evenement is een opvolging van een vergelijkbare sessie over Zimbabwe. Na deze sessie is besloten om ook een studie te doen van de markt in Zambia. Bij voldoende interesse organiseert RVO later dit jaar een handelsmissie naar Zimbabwe en Zambia.

Lees meer of meld je aan via RVO of neem contact op met Emiel Hanekamp.

Financiering voor CO2-reductie in de industrie: recycling en energie-infrastructuur

Ga je als industriële onderneming investeren en zo bijdragen aan CO2-reductie? Wees er dan snel bij! Tot 28 juni kun je namelijk via het ‘Beleidsexperiment CO2-reductie’ subsidie aanvragen voor een pilot- of demonstratieproject.

In de industrie zijn veel kansen voor CO2-reductie. De oplossing om te komen tot 49% minder CO2 in 2030 ligt dan ook voor een belangrijk deel bij de industrie. Via pilot- en demonstratieprojecten wordt nu onderzocht met welke oplossingen de emissies kosteneffectief gereduceerd kunnen worden.

De thema’s

De regeling is met name geschikt voor plannen gericht op recycling van afval en infrastructuur. Het recyclen van afval gaat over alle toepassingen die afvalstoffen opnieuw verwerken tot producten, materialen of stoffen en daarbij CO2 reduceren. Onder infrastructuur valt de energie-infrastructuur voor elektriciteit en gas in steungebieden en overige infrastructuur. Een derde thema is overige CO2-reducerende maatregelen.

Voorwaarden

Een individueel bedrijf kan subsidie krijgen als het een project uitvoert dat CO2-reductie oplevert. (Onder CO2 worden ook andere broeikasgassen verstaan die omgerekend kunnen worden naar CO2). Belangijk is dat het project in 2018 gerealiseerd wordt en nog niet gestart mag zijn.

Deadline en budget

De subsidie bedraagt ten minste €500.000 en maximaal €5 miljoen. De sluitingsdatum voor aanvragen is 28 juni.

Meer weten over deze regeling of gelijk aan de slag met een aanvraag?

Bel ons op 020-620011 of neem contact op met Elke Roetman (06-1898 2077) of Peter Karsch (06-2060 7579).

RVO – Beleidsexperiment CO2-reductie industrie

Ruimte om te innoveren en experimenteren

Hoe creëer je ruimte om te experimenteren, innoveren en leren? Dat laat hoogleraar Paul Louis Iske zien in het boek ‘Instituut voor Briljante Mislukkingen’ dat deze maand is verschenen. Ook in de sectoren duurzaamheid en duurzame energie loopt niet alles volgens plan. Daarom leverde Emiel Hanekamp van Partners for Innovation een bijdrage in het boek over leren van mislukkingen in de markt voor duurzame energie in Afrika.

‘Van fouten maken kun je leren.’ ‘Ondernemen is vallen en opstaan.’ Het klinkt heel vanzelfsprekend, maar in de praktijk blijkt het toch niet zo eenvoudig. Succes is waar we ons op richten en sporen van onze fouten en mislukkingen moeten zo snel mogelijk worden uitgewist.

Volgens Paul Louis Iske is dat niet alleen jammer, maar zelfs gevaarlijk. In zijn boek lees je hoe je als organisatie een open cultuur creëert voor het maken van, praten over en leren van fouten. ‘Het Instituut voor Briljante Mislukkingen’ laat zien hoe je vermijdbare mislukkingspatronen herkent en hoe je dankzij (briljante) mislukkingen je kennis vergroot, beter om leert gaan met onzekerheden en tot belangrijke vernieuwingen in staat bent.

Emiel laat in zijn bijdrage zien hoe cultuurverschillen de energietransitie in Sub Sahara Afrika in de weg zitten, en hoe het leren van mislukkingen en inspelen op de bestaande cultuurverschillen kan bijdragen aan een succesvolle invoering van duurzame energieoplossingen in de zich ontwikkelende landen.

‘Het instituut voor Briljante Mislukkingen’ is online en in de boekwinkels te koop.

Wil je meer weten over de markt voor duurzame energie in Sub-Sahara Afrika?
Neem dan contact op met Emiel Hanekamp.

Ingeborg Gort-Duurkoop partner bij Partners for Innovation

Per 1 april 2018 is Ingeborg Gort-Duurkoop partner geworden bij Partners for Innovation!

Ingeborg werkt sinds oktober 2011 bij Partners for Innovation als adviseur duurzame innovatie. Met ruim 12 jaar praktische ervaring als designmanager en consultant traint en ondersteunt Ingeborg bedrijven en vooral ketens op het gebied van integrale duurzame productontwikkeling, circulaire ontwerpstrategieën en businessmodellen. Focus binnen haar werk ligt op het sluiten van de kunststofkringloop.

Als partner zal Ingeborg haar werk op dit gebied met veel enthousiasme voortzetten.

FinAgri 2018 – beurs over de financiering van landbouw

Het netwerk AgriProFocus Niger en haar partners organiseren voor de derde keer een beurs over de financiering van de landbouw in Niger. De beurs vindt plaats op 12 en 13 april 2018 in Niamey. Partners for Innovation host het AgriProFocus netwerk in Niger.

De FinAgri heeft als doel de financiering van veelbelovende landbouwnetwerken te verbeteren door verbindingen te leggen tussen financieringsinstellingen en actoren uit de landbouwsector.

Op de beurs wordt kennis en ervaring uitgewisseld over de FISAN, de financiering van waardeketens door banken en FMIs en de voornaamste landbouwnetwerken in Niger. De schakels in de agrarische waardeketen en hun financieringsbehoeftes komen aan bod en veelbelovende waardeketens worden verbonden met banken en microfinancieringsinstellingen. De beurs is ook gericht op het aangaan van samenwerkingen en de creatie van een basis voor  regelmatige kennisuitwisseling rondom de financiering van waardeketens.

Meer weten?

Lees meer op de website van AgriProFocus of neem contact op met Rakiatou Gazibo.