Category Archives: Productinnovatie

CIRCO verwelkomt 1000e deelnemer

Een bijzonder moment! Op 9 mei heeft de 1000e deelnemer een CIRCO track afgerond. Tijdens de CIRCO workshop track Noord-Holland werd het Haarlemse interieurbedrijf INTOS verrast. 

Sinds 2015 hebben ondernemers en ontwerpers in meer dan 40 workshop tracks en 20 classes concrete tools gekregen om circulaire business te creëren. De deelnemers komen uit allerlei regio’s en werken in allerlei sectoren, van de bouw tot kunststoffen. Deelname leidt vaak tot verrassende inzichten en CIRCO heeft dan vele circulaire proposities en projecten opgeleverd. Niet alleen zijn bedrijven zelf aan de slag gegaan, ook zijn er samenwerkingen opgestart waarmee de impact van circulaire business wordt vergroot.


Bron: CIRCO

Op naar nog veel meer circulaire business

De transitie naar een circulaire economie is pas net begonnen en CIRCO blijft bedrijven inspireren om circulair te ontwerpen en ondernemen. Vandaag begint de track voor kringloopbedrijven en binnenkort starten weer tracks en classes voor onder andere flexibele kunststoffen, e-mobility, consumentengoederen en de bouw. In de agenda lees je meer over de aankomende workshops en kan je je aanmelden!

De toekomst van duurzaam verpakken in 22 plannen

De afgelopen maanden werkten tweeëntwintig brancheorganisaties aan het verduurzamen van hun verpakkingen met als resultaat de Brancheplannen Duurzaam Verpakken. Welke stappen zetten de sectoren de komende jaren om hun verpakkingen te verduurzamen?

De brancheplannen zijn opgesteld in samenwerking met het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken en beoordeeld door het College van Onafhankelijke Experts. Zij namen de verschillende duurzaamheidsaspecten onder de loep en adviseerden hoe de doelstellingen ambitieuzer en concreter gemaakt konden worden. Partners for Innovation hielp meerdere brancheorganisaties bij het opstellen van hun plan.

De plannen: rethink, reduce, reuse & recycle

Afhankelijk van het type producten en verpakkingen heeft elke branche eigen doelen en acties opgesteld. De opzet is wel hetzelfde: elk plan beschrijft overkoepelende doelen voor de hele sector op basis van de zogenoemde R-hiërarchie. Bij deze overkoepelende doelen kan je bijvoorbeeld denken aan het recyclebaar maken van verpakkingen of het verminderen van de gebruikte hoeveelheid verpakkingsmateriaal.

Vervolgens weergeven de plannen specifieke doelen voor primaire, secundaire en tertiaire verpakkingen. Ook voor verpakkingen van veelvoorkomende producten, verpakkingen die problemen opleveren voor sortering of recycling en veelgebruikte materialen zijn de doelen gespecificeerd. Ten slotte bevatten de brancheplannen acties die de sector onderneemt om het plan uit te voeren en een aanpak om te monitoren of de verduurzamingsdoelstellingen behaald zijn.

Aan de slag

De eerste acties gaan de komende maanden al van start. Zo worden er workshops en bijeenkomsten georganiseerd voor leden van de branche, onderzoeken uitgevoerd naar o.a. alternatieve verpakkingen, samenwerkingen opgezet tussen ketenpartijen en richtlijnen opgesteld voor het verduurzamen van verpakkingen.

Bekijk de Brancheplannen Duurzaam Verpakken

Groente- en fruitsector lanceert Brancheplan Duurzaam Verpakken

Hoe gaat de groente- en fruitsector de komende jaren hun verpakkingen verduurzamen? Afgelopen maandag lanceerde het GroentenFruit Huis het Brancheplan Duurzaam Verpakken 2019-2022, waarin de ambities en acties van de sector staan beschreven. Partners for Innovation ondersteunde het GroentenFruit Huis bij het opstellen van het plan.

Een minimale milieu-impact voor productverpakkingscombinaties staat centraal in het plan, onder andere door toepassing van de principes van de circulaire economie. Aan de hand van vijf pijlers is dit uitgangspunt tastbaar gemaakt:

  • Verminderen en alternatieven voor verpakkingen
  • Design for recycling
  • Grondstoffen en materiaalgebruik
  • Transportverpakkingen
  • Communicatie naar en perceptie van de consument

Het brancheplan in de praktijk

Tijdens de ledenbijeenkomst bij The Greenery in Bleiswijk werden de vijf pijlers uit het Brancheplan Duurzaam Verpakken toegelicht met praktische voorbeelden. Eosta toonde bijvoorbeeld alternatieven voor plastic verpakkingen, zoals natural branding. In twee jaar heeft de toepassing van deze technologie al 24 miljoen verpakkingen bespaard. Fruitmasters beschreef hoe hergebruik en recycling al onderdeel zijn van hun ontwerpen. Aan de hand van diverse verpakkingen voor hun snoeptomaatjes liet Greenco zien hoe zij de hoeveelheid verpakkingsmateriaal steeds verder hebben gereduceerd en de milieu-impact verlaagd hebben.

Acties richting 2022

De komende jaren gaat de groente- en fruitsector aan de slag met bovenstaande pijlers. Hierbij zetten zij in op het verminderen van de milieu-impact van verpakkingen, periodieke en seizoensverpakkingen, een zero packaging pilot, toepassing van agriwaste in verpakkingen en overzeese verpakkingen. Ketensamenwerking is daarbij onmisbaar, omdat de sector afhankelijk is van toeleveranciers en afnemers. Ook communicatie met de consument over de wensen en inspanningen op verpakkingsgebied vormt een belangrijk onderdeel van de acties.

Meer weten?

Bekijk het Brancheplan van de groente- en fruitsector en lees meer over de Brancheplannen Duurzaam Verpakken van het KIDV.

Neem voor meer informatie contact op met Siem Haffmans.

 

Circulariteit in de e-mobility

De e-mobility sector is sterk in ontwikkeling. Niet alleen rijden er steeds meer elektrische voertuigen en neemt het aantal laadpalen snel toe, ook in de ontwerpen, het materiaalgebruik en de infrastructuur worden stappen gemaakt. Hoe zit het met de circulariteit in deze sector?

De groeiende e-mobility sector

Inmiddels rijden er circa 50.000 elektrische auto’s, 100.000 hybride auto’s en zijn er bijna 40.000 (semi-)publieke laadpunten. En deze aantallen nemen alleen maar toe. In 2018 zijn ruim drie keer zoveel elektrische auto’s geregistreerd als in 2017. Ook het gebruik van andere elektrische voertuigen, zoals bussen en scooters, groeit. Bedrijven schakelen ook over: ABN AMRO kondigde aan vanaf juli 2019 alleen nog maar elektrische leaseauto’s uit te geven.

Grondstoffen, materialen en componenten

Voor het aanleggen, bouwen en onderhouden van vervoersmiddelen en laadinfrastructuur produceren en gebruiken toeleveranciers in deze e-mobiliteitssector grote hoeveelheid grondstoffen, materialen en componenten. Na gebruik worden deze ingezameld en grotendeels gerecycled of nuttig toegepast. Ondanks dit redelijk gesloten circulaire systeem gaat er nog steeds veel waarde verloren in de keten.

Word een koploper!

In een circulaire economie worden hoogwaardige diensten geleverd en gaan producten langer mee, ze worden slim hergebruikt en gerecycled. Ook in de e-mobiliteitssector vraagt deze stap om nieuwe ontwerpen en businessmodellen. Tijdens de driedaagse CIRCO workshoptrack e-mobility gaan we aan de slag om circulaire business te ontwikkelen en word je op weg geholpen in een gefaciliteerd designproces met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers.

De track is bedoeld voor bedrijven en toeleveranciers in de e-mobiliteitssector en vindt plaats op 7, 17 en 24 juni 2019. Siem Haffmans (Partners for Innovation) en Jeannette Levels-Vermeer (LBP|SIGHT) leiden de track.

Lees meer over de track en meld je aan.

CIRCO

Packaging Awards 2019

Op 16 mei vindt de vierde editie van de NL Packaging Awards plaats. Tijdens deze uitreiking worden de beste verpakkingen in de categorieën design, innovatie en duurzaam beloond met een vakprijs. Inmiddels zijn de genomineerden bekend. Siem Haffmans is juryvoorzitter in de categorie duurzaamheid.

Packaging awards 2019

Inspiratiegids Circulair Ontwerp gepresenteerd op Nationale Conferentie Circulaire Economie

Vandaag is de  Inspiratiegids Circulair Ontwerp gepresenteerd op de Nationale Conferentie Circulaire Economie. Met tien circulaire voorbeelden inspireert deze gids alle partijen in de keten om circulair aan de slag te gaan.

De transitie naar een circulaire economie in 2050 is in volle gang. Een circulaire economie vraagt om nieuwe manieren van productontwerp- en gebruik en verbinding in de hele keten. In samenwerking met Rijkswaterstaat ontwikkelden we deze gids met 10 voorbeelden van circulaire producten, elk met een eigen invalshoek en aanpak. De verschillende ontwerpstrategieën bieden handvatten en inspiratie om ook circulair te ontwerpen en ondernemen.

Bekijk de inspiratiegids.

Lees meer over het programma Meer en Beter Recyclen.

CIRCO Track: Noord-Holland

De Provincie Noord-Holland wil in 2050 volledig circulair zijn en ondersteunt initiatieven en innovaties gericht op verduurzaming. CIRCO en de provincie organiseren daarom een Track – een driedaags programma waarin je kennismaakt met de principes van circulair ontwerpen en ondernemen.

De Circular Business Design Track bestaat uit drie workshops van een dag. Tijdens de eerste dag (initiate) duik je diep in het gedachtegoed van de circulaire economie. In de tweede sessie (ideate) gaan we gericht aan de slag met de circulaire designstrategieën en businessmodellen. Tijdens de laatste workshop (implement) bereid je je voor op de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen

Deze Track is gericht op mkb-maakbedrijven en start-ups in Noord-Holland uit de sectoren consumentengoederen en kunststoffen. Per bedrijf doen twee personen mee en in totaal kunnen er 10 bedrijven deelnemen. Ingeborg Gort-Duurkoop (Partners for Innovation) en Stella van Himbergen (Dutch Design in Development) leiden deze track.

Meld je aan of neem contact op met Ingeborg Gort-Duurkoop.

Kansen voor toepassen kunststof recyclaat

Uit een verkenning naar toepassingen van recyclaat (van kunststof verpakkingsmateriaal) blijkt dat er veel mogelijkheden zijn voor gebruik van het materiaal. Vooral in de bouw en infrastructuur, transportverpakkingen en niet-voedselverpakkingen bestaan veel kansen die nu nog te weinig worden benut.

Partners for Innovation en Rebel voerden de analyse uit in opdracht van Rijkswaterstaat en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. De verkenning bestaat uit zowel een technische als economische analyse. Uit de technische analyse blijkt dat in vrijwel alle markten kansen liggen voor het toepassen van (meer) recyclaat, mits de kwaliteit voldoet aan de eisen van marktpartijen. De economische analyse laat onder andere zien dat er meer recyclaat van hoge kwaliteit – specifieke monostromen – nodig is om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.

Kansen voor marktontwikkeling en pilotprojecten

Het stimuleren van markten die recyclaat al (gedeeltelijk) inzetten heeft op de korte termijn het meeste effect, zowel door technische innovatie als circulair inkopen. Een betere sortering leidt tot zuiverdere monostromen en kleinere mixstromen. Dit betekent dat er meer monostromen uit de mix gehaald worden, die opgewerkt kunnen worden als monostroom. Er is aanvullend onderzoek nodig naar mogelijke toepassingen voor de (kleinere) verarmde rest mixstroom. Design for recycling en financiële incentives kunnen daarnaast de hoeveelheid moeilijk recyclebare verpakkingen verder reduceren.

Uitdagingen voor het toepassen van recyclaat

Verpakkingen voor voedingsmiddelen moeten aan veel regels voldoen om de voedselveiligheid te waarborgen. Een grote uitdaging zit dan ook in het ontwikkelen van food grade recyclaat materialen op basis van PP en PE. Op economisch gebied is het verder transparant maken van de markt een grote uitdaging. De transparantie vergroten kan bijvoorbeeld door vragers meer inzicht te bieden in het aanbod van recyclaat op de markt, kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen en toepassingsmogelijkheden van bepaalde typen recyclaat meer en beter inzichtelijk te maken. Daarnaast vraagt de keten van inzameling, sortering en recycling om een efficiëntieslag.

Bekijk  hier het rapport van de verkenning en lees meer op de website van het KIDV.

Meer informatie over de verkenning? Neem contact op met Siem Haffmans.

Gezocht: (junior) adviseur circulaire economie

Partners for Innovation is per direct op zoek naar een (junior) adviseur circulaire economie.

Bij Partners for Innovation werken we samen met onze opdrachtgevers aan projecten op het gebied van circulaire economie, duurzame innovatie, klimaat en energie. Van circulaire businessmodellen en designstrategieën, de milieu-impact van producten of diensten, het verduurzamen van verpakkingen tot het verwaarden van reststromen. Allemaal voorbeelden van onderwerpen waar wij, en misschien jij straks ook, ons dagelijks mee bezig houden.

De functie

Als adviseur circulaire economie werk je met ketens van bedrijven, brancheorganisaties en overheden aan diverse projecten. De werkzaamheden zijn dan ook heel afwisselend. Je doet kwantitatief en kwalitatief onderzoek, voert bijvoorbeeld (levenscyclus)analyses uit, organiseert workshops en bijeenkomsten en identificeert en verenigt ketenpartijen. De rode draad is altijd het realiseren van duurzame en winstgevende en circulaire waardeketens.

Wie ben jij?

Je hebt een HBO+ opleiding afgerond in een technische, bedrijfs- of milieukundige richting en enige ervaring in het bovenstaande werkveld. Je bent analytisch, zorgvuldig en goed in het vinden van praktische oplossingen voor complexe vraagstukken met meerdere stakeholders. Omdat je veel contact onderhoudt met verschillende partijen en veel rapporteert en opstelt, is het belangrijk dat je uitstekend Nederlands en Engels spreekt en schrijft. Daarnaast werk je graag samen, ben je ondernemend en stippel je graag je eigen weg uit.

Wat bieden we?

Partners for Innovation hecht veel waarde aan ontplooiing en persoonlijke groei. Er is dan ook veel aandacht voor de uitwisseling van ideeën, coaching en zelfontwikkeling. De werksfeer is prettig en heel open; creativiteit, initiatief en zelfstandigheid worden erg gewaardeerd. De functie betreft 32-40 uur en de arbeidsvoorwaarden zijn marktconform.

Partners for Innovation

Partners for Innovation is hét bureau voor duurzame innovatie. We initiëren en implementeren innovatieve projecten op het gebied van circulaire economie, klimaat en duurzame energie. Onze opdrachtgevers zijn bedrijven, brancheorganisaties, overheden en NGO’s zowel in Nederland als in het buitenland.

Partners for Innovation bestaat ruim 12 jaar en heeft een kantoor in Amsterdam (Nederland) en in Niamey (Niger). Duurzaamheid en innovatie zijn onze drijfveren, altijd met het doel positieve impact te realiseren.

Reageren

Ben je enthousiast? Neem dan contact op met Siem Haffmans (m: +31 6 215 74 702, e: s.haffmans@partnersforinnovation.com)

CIRCO Next Steps Live: Kunststoffen


Binnen de kunststofsector bestaat veel urgentie om circulair te ondernemen en ontwerpen. Door ontwikkelingen in binnen- en buitenland is de druk in korte tijd toegenomen. Op 20 september gaan we tijdens Next Steps Live aan de slag met circulariteit in de kunststofsector.

Welke stappen zijn er nodig voor de sector om de uitdagingen om te zetten in kansen? Tijdens Next Steps Live delen interessante sprekers, waaronder Ingeborg Gort-Duurkoop van Partners for Innovation en Jan Kolijn van Tusti, hun ervaringen en geleerde lessen. Er is daarnaast alle ruimte om kennis, tips en verhalen uit te wisselen met andere ondernemers. In interactieve sessies werk je aan oplossingsrichtingen.

Deze editie van Next Steps Live is in eerste instantie bedoeld voor bedrijven en ontwerpers die met kunststof bezig zijn, maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom. De locatie wordt later bekend gemaakt.

Lees meer op de website van CIRCO of neem contact op met Ingeborg Gort-Duurkoop.