Circular Economy Lab 8: De waarde van plastic

“Hoe maken we van plastic afval een waardevolle recyclingstroom en verhogen we de inzet van gerecycled plastic als grondstof voor producten en verpakkingen?”

Deze vraag stond centraal tijdens het 8ste Circular Economy Lab georganiseerd door Jacqueline Cramer, directeur van het Utrecht Sustainability Institute in samenwerking met de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie en PlasticsEurope. Het lab vond plaats op dinsdag 2 december 2014 op de Universiteit Utrecht.

Ketensamenwerking
Het panel discussieerde over de mogelijkheden voor het vergroten van de inzet van gerecycled plastic in producten en verpakkingen. In het panel: Eelco Smit (director Sustainability Philips),  Gerard Nijssen (Nijssen Recycling), Maria Westerbos (Plastic Soup Foundation) en Siem Haffmans (Partners for Innovation).

Hun conclusie: meer gerecycled plastic lukt alleen als alle partijen goed samenwerken. Vanaf het ontwerp van producten en verpakkingen, tot het verbeteren van de inzameling en recycling, tot aan het daadwerkelijk toepassen van recyclaat in hoogwaardige producten. Op deze manier wordt voorkomen dat er nog meer plastics in de ‘plastic soup’ terechtkomt.