Conferentie over vrouwelijk ondernemerschap in Niger

Directeur van Partners for Innnovation Niger, Rakiatou Gazibo, spreekt op 17 september tijdens de conferentie van de Raad van Nigerijnen in Frankrijk (Conseil des Nigériens de France) in Parijs. De conferentie draait om vrouwelijke ondernemers die iets willen opzetten of verder brengen in Niger.

 

Uit de schaduw

Veel talentvolle vrouwen zijn actief in de schaduw of aarzelen om een project te starten. Op de conferentie kunnen vrouwen ervaringen delen en feedback krijgen op hun ideeën. Het doel is een dynamische vrouwelijke gemeenschap en betere samenwerking met belanghebbenden.

Ondernemerschap in Niger

Rakiatou Gazibo is duurzame landbouw-, veeteelt- en voedselzekerheidexpert. Ze stimuleert ondernemerschap op het platteland – waaronder agroforestry – met name onder boeren in kleinschalige gemeenschappen. Ze verbindt ondernemers, overheidsdiensten en financiers, met bijzondere aandacht voor vrouwen en jongeren.

Versterk de financiële positie

Het evenement wil als springplank dienen voor vrouwen die iets willen betekenen. Hiervoor komen fondsen ter beschikking voor projecten die bijdragen aan een sterkere financiële positie van vrouwen.

Lees meer over de conferentie over vrouwelijk ondernemerschap in Niger http://www.conif-niger.fr/femmes-prennent-parole/

Contact Rakia Gazibo (Partners for Innovation)

Lees meer over:

de CoNiF en JNF (Journee de la Femme des Nigerienne)

Oxfam Novib project Agroforestry Gardens in Niger