De toekomst van duurzaam verpakken in 22 plannen

De afgelopen maanden werkten tweeëntwintig brancheorganisaties aan het verduurzamen van hun verpakkingen met als resultaat de Brancheplannen Duurzaam Verpakken. Welke stappen zetten de sectoren de komende jaren om hun verpakkingen te verduurzamen?

De brancheplannen zijn opgesteld in samenwerking met het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken en beoordeeld door het College van Onafhankelijke Experts. Zij namen de verschillende duurzaamheidsaspecten onder de loep en adviseerden hoe de doelstellingen ambitieuzer en concreter gemaakt konden worden. Partners for Innovation hielp meerdere brancheorganisaties bij het opstellen van hun plan.

De plannen: rethink, reduce, reuse & recycle

Afhankelijk van het type producten en verpakkingen heeft elke branche eigen doelen en acties opgesteld. De opzet is wel hetzelfde: elk plan beschrijft overkoepelende doelen voor de hele sector op basis van de zogenoemde R-hiërarchie. Bij deze overkoepelende doelen kan je bijvoorbeeld denken aan het recyclebaar maken van verpakkingen of het verminderen van de gebruikte hoeveelheid verpakkingsmateriaal.

Vervolgens weergeven de plannen specifieke doelen voor primaire, secundaire en tertiaire verpakkingen. Ook voor verpakkingen van veelvoorkomende producten, verpakkingen die problemen opleveren voor sortering of recycling en veelgebruikte materialen zijn de doelen gespecificeerd. Ten slotte bevatten de brancheplannen acties die de sector onderneemt om het plan uit te voeren en een aanpak om te monitoren of de verduurzamingsdoelstellingen behaald zijn.

Aan de slag

De eerste acties gaan de komende maanden al van start. Zo worden er workshops en bijeenkomsten georganiseerd voor leden van de branche, onderzoeken uitgevoerd naar o.a. alternatieve verpakkingen, samenwerkingen opgezet tussen ketenpartijen en richtlijnen opgesteld voor het verduurzamen van verpakkingen.

Bekijk de Brancheplannen Duurzaam Verpakken