Duurzaam
verpakken

Duurzaam verpakken staat voor het integreren van milieuaspecten bij het ontwerp van een productverpakkingscombinatie. Naast marketing, economische en technische criteria wordt er ook rekening gehouden met milieucriteria.

Expertise

Waarom
duurzaam verpakken?

Verpakkingen verduurzamen biedt voordelen voor de lange termijn. Het verbetert het kwaliteitsimago van je product en zorgt voor kostenbesparing, voor zowel het bedrijf als de consument. Daarnaast draag je bij aan een schoner milieu en voldoe je aan de steeds strenger wordende wetgeving, zoals de European Strategy on Plastics. Ook het toepassen van gerecycled materialen en ontwikkelingen in navulverpakkingen laten de urgentie zien.

Aan de slag met duurzaam verpakken

We ondersteunen bij het ontwikkelen van duurzame verpakkingen voor zowel bestaande als geheel nieuwe productverpakkingscombinaties. We voeren milieuanalyses uit van productverpakkingscombinaties en geven strategisch advies over bijvoorbeeld de materiaalkeuze. In supply chain projecten optimaliseren we product-verpakkingssystemen.

Projecten

Gerelateerde projecten.

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Siem Haffmans +31 (0)6 21 57 47 02
Jannes Nelissen +31 (0)6 4327 9042