Drie opvallende uitkomsten van het Tweede Kamerdebat over circulaire economie

Op 15 en 22 maart vond het algemeen overleg over circulaire economie plaats in de Tweede Kamer. Een groot deel van het debat ging over statiegeld, maar wat werd er verder gezegd over de circulaire economie? Deze drie uitkomsten vielen ons het meest op.

1. Hoe sluiten we de keten?

Stimuleer de vraag naar gerecycled materiaal. Een conclusie die ook voortkwam uit de transitieagenda kunststoffen. De Staatssecretaris laat een petflesje zien als voorbeeld van hoogwaardig hergebruik van PET. “Dit flesje staat wat mij betreft symbool voor de beweging die ik heb gezien bij het bedrijfsleven.” Voor plastic flesjes bestaan al afspraken over het gebruik van gerecycled materiaal en 11 multinationals beloofden tijdens het World Economic Forum dat ze voor 2025 alleen nog recyclebare verpakkingen op de markt brengen. Van Veldhoven hoopt dat zij ook verleid kunnen worden om gerecycled materiaal in hun verpakkingen te verwerken.

Vanuit het oude Afvalfonds is 2,7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor hefboomprojecten die gericht zijn op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Bedrijven benadrukken zelf ook het belang van de keten: voor grote investeringen van een producent is de link met de afnemer nodig. Van Veldhoven wil per sector kijken waar ketens gesloten kunnen worden.

2. Toepassing van niet-recyclebaar materiaal

Beter recyclebare verpakkingen, gaan we niet-recyclebaar materiaal ontmoedigen of maken we nieuwe afspraken met de sector? 28% van de kunststof verpakkingen is niet te recyclen, blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Het definiëren van een recyclebare verpakking is echter lastig, want per product en verpakking gelden verschillende mogelijkheden en eisen. “Het is niet zo dat één wet voor alle verpakkingen zal gelden”, aldus Van Veldhoven. Ze wil de sectoren vragen met eigen doelstellingen en sectorplannen te komen. Tariefdifferentiatie, EPR en circulair ontwerpen bieden daarnaast kansen om het toepassen van recyclebaar materiaal te stimuleren. De Staatssecretaris zet ook in op de ontwikkeling van concretere en ambitieuzere eisen op EU-niveau.

3. Koffie- en wegwerpbekers

Coffee-to-go en koffie op kantoor. Er kwam ook een praktijkvoorbeeld, het hergebruik van koffie- en wegwerpbekers, aan bod. Van Veldhoven geeft aan samen te werken met NS en ProRail aan een pilot voor het stimuleren van hergebruik van koffiebekers. Ze gaat de NS porren om hier sneller bekendheid aan te geven. Én ze zegt toe een vervolg te geven aan het gesprek met Binnenlandse Zaken over wegwerpbekertjes bij de Rijksoverheid.

Concreet aan de slag!

Wil je ook aan de slag met de circulaire economie? Van circulair ontwerpen en het circulair maken van je product, verpakking of dienst tot het sluiten van je keten, we helpen je er graag bij. En ook voor koffiebekers ben je bij ons aan het juiste adres. Lees meer over onze projecten of neem contact met ons op via 020 620 05 11.