Europese conferentie over kunststoffen

Kunststoffen zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Met hun ideale eigenschappen (sterk, buigzaam, goedkoop) leveren ze talloze voordelen voor ons op. Met hun introductie hebben ze de samenleving voorgoed veranderd. Toch stellen kunststoffen ons ook voor een aantal complexe vraagstukken.

EU plastics conferentie

Krachtenbundeling

Vraagstukken betreffen ontwerp, duurzaamheid, inzameling, recycling, verbranding etc. We zijn nog niet zo ver dat we hier allemaal een antwoord op hebben. Daarom vond het ministerie van I&M het tijd voor een internationale conferentie om de krachten te bundelen en samen over oplossingen na te denken.

Hoogwaardige toepassingen

Tijdens de Europese conferentie op 8 en 9 december komen experts vanuit de hele keten samen. De uitdaging is om barrières weg te nemen en de voorwaarden te formuleren die de kringloop sluiten. Partners for Innovation leidt een van de ronde tafeldiscussies over hoogwaardige toepassingen van gerecycled kunststof. De verschillende ketenpartijen zullen hier samen de verschillende aspecten onder de loep nemen.

afvalzak-en-hero

Handleiding

Eerder dit jaar is de Handleiding Ontwerpen met Kunststof Recyclaat tot stand gekomen. De handleiding informeert over de toepassingen van gerecycled plastic; van de strategische keuze voor het toepassen van recyclaat tot het communiceren over richting consumenten. In de handleiding staan inspirerende voorbeelden van onder andere AKG, Cumapol, Curver, Océ, Philips en Schoeller Allibert.

guidelines-mockup-transparant

Lees  meer over:

Contact

Ingeborg Gort-Duurkoop I.gort@partnersforinnovation.com