Klimaat en energie

Uw klimaat- & energie-ambitie

Toenemende industriële productie en stijgende welvaart leiden tot een exponentiële stijging in ons energieverbruik. Met als gevolg: meer broeikasgassen en wereldwijde klimaatverandering. Internationale doelstellingen om de uitstoot terug te dringen zijn enkel te behalen door lokale actie.

Vragen over klimaat en energie?
Neem contact op met Emiel Hanekamp of Peter Karsch.

Emiel Hanekamp
Duurzame energie in Afrika, Duurzame biomassa, Bio-energie en biobrandstof

Peter Karsch
Project- ontwikkeling en financiering, EU- project- management, Innovatiebeleid, Circular Economy

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Partners for Innovation adviseert bedrijven en overheden bij het realiseren van hun klimaat en energie ambities. Onze analyse helpt u bij het opstellen van realistische CO2-reductiedoelstellingen. Het resultaat? Inzicht in de kosten en de baten van gerichte acties, een praktisch actieplan en/of een gedegen monitoring van energiebesparende maatregelen.

Energie & klimaat beleidsadvies

Energie & klimaat beleidsadvies

Beleidsmakers staan voor de uitdaging een energie- en klimaatbeleid te formuleren die de groeiende complexiteit in dit beleid aankan. Onze energie-experts ondersteunen bij beleidsstudies, strategie, ontwikkeling en implementatie van duurzaamheidsindicatoren.
Energie efficiency

Energie efficiency

Energieverbruik is een belangrijke kostenpost voor bedrijven. Partners for Innovation werkt samen met overheden, brancheverenigingen en niet-gouvernementele organisaties om het energieverbruik in het MKB te helpen terugdringen.
Klimaatneutraal ondernemen

Klimaatneutraal ondernemen

Partners for Innovation helpt bedrijven, gemeenten en niet gouvernementele organisaties om klimaatneutraal te worden en te blijven. Van het opstellen van een actieplan tot het monitoren van de maatregelen.
Klimaatneutrale producten & diensten

Klimaatneutrale producten & diensten

Partners for Innovation helpt bedrijven met het terugdringen van het energieverbruik van hun producten en diensten. Tegelijkertijd creëert u meerwaarde voor uw organisatie en uw klanten.