Klimaat & Energie

Referenties

  • Gemeente Deventer
  • Gemeente Alkmaar

Klimaat- en energievragen?
Neem contact op met Emiel Hanekamp of Peter Karsch.

Energie efficiency

Energieverbruik is een belangrijke kostenpost voor bedrijven. Partners for Innovation werkt samen met overheden, brancheverenigingen en niet-gouvernementele organisaties om het energieverbruik in het MKB te helpen terugdringen.

Energieverbruik verminderen en kosten verlagen

Met beperkte inspanning kan het energieverbruik en daarmee ook de energiekosten significant omlaag. Dit levert bovendien milieuwinst op en zorgt ervoor dat u als MKB-bedrijf voldoet aan steeds strengere milieueisen die overheid en opdrachtgevers stellen.

Onderzoek, voorlichting en workshops

Partners for Innovation werkt samen met overheden, brancheverenigingen en niet-gouvernementele organisaties om het energieverbruik in het MKB te helpen terugdringen. Wij verrichten onderzoek, ontwikkelen voorlichtingsmateriaal en organiseren branchespecifieke, praktische workshops. Om ondernemers goed te informeren over het kiezen voor duurzame oplossingen die goed zijn voor mens, milieu en portemonnee.

Branchespecifieke energievraagstukken

Elke sector en iedere beroepsgroep heeft zo zijn eigen specifieke energievraagstukken. Partners for Innovation brengt samen met de opdrachtgever de specifieke eisen van de branche in kaart en stemt hier een passend programma op af. Dit kan bestaan uit:

  • Onderzoek naar energieverbruik en besparingsmogelijkheden binnen een specifieke branche, op een bedrijventerrein of wagenpark.
  • Voorlichtingsmateriaal – van brochure tot website – met gerichte informatie over besparingsmogelijkheden, wet- en regelgeving, vergunningen, lokale duurzame energiebronnen, etc.
  • Praktische workshops voor specifieke doelgroepen zoals kleine industrie, installateurs, middenstand.
    Het resultaat? Het vergroten van inzicht in het energieverbruik; kennis over en selectie van praktische hulpmiddelen zoals MVO-scan, de Milieubarometer en de Ecolizer. We brengen de kosten een baten in kaart en helpen ondernemers op weg om praktisch aan de slag te gaan met energiebesparende maatregelen.