Klimaat & Energie

Referenties

  • EU DG Research
  • Gemeente Den Haag
  • Ghana Energy Commission

Klimaat- en energievragen?
Neem contact op met Emiel Hanekamp of Peter Karsch.

Energie & klimaat beleidsadvies

Beleidsmakers staan voor de uitdaging een energie- en klimaatbeleid te formuleren die de groeiende complexiteit in dit beleid aankan. Onze energie-experts ondersteunen bij beleidsstudies, strategie, ontwikkeling en implementatie van duurzaamheidsindicatoren.

Energie- en klimaatbeleid steeds complexer

Vijf jaar geleden richtte het Energie- en Klimaatdebat zich in de westerse landen vooral op het verminderen van de CO2-uitstoot. De discussie in opkomende landen en ontwikkelingslanden richtte zich met name op de toegang tot betaalbare energie. Tegenwoordig is de discussie complexer en richt zich op een reeks sociale, economische en milieu-aspecten. Beleidsmakers staan voor de uitdaging een energie- en klimaatbeleid te formuleren die deze groeiende complexiteit aankan. Een aantal elementen van de beleidscyclus worden hiermee belangrijker. Denk aan kwalitatief goede documentatie (studies, monitoring en evaluatie), interactie met belanghebbenden en handhaving.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Onze duurzame energie-experts kunnen ondersteunen bij:

  • Beleidsstudies inclusief identificatie van kansen en behoeften
  • Strategieën voor (duurzame) energie en klimaat
  • Ontwikkeling en implementatie van duurzaamheidsindicatoren
  • Monitoring en evaluatie
  • Interactie met belanghebbenden capaciteitsopbouw