Klimaat & Energie

Referenties

Partners for Innovation heeft CO2 reductiestrategieën, nulmetingen en plannen van aanpak ontwikkeld voor:

 • ANWB
 • Belgische Technische Coöperatie (BTC)
 • Solutions Cosmeticals
 • Gemeente Amsterdam
 • Ministerie VROM

Klimaat- en energievragen?
Neem contact op met Emiel Hanekamp of Peter Karsch.

Klimaatneutraal ondernemen

Partners for Innovation helpt bedrijven, gemeenten en niet gouvernementele organisaties om klimaatneutraal te worden en te blijven. Van het opstellen van een actieplan tot het monitoren van de maatregelen.

Van visie tot monitoring

Klimaatneutrale bedrijven en overheden minimaliseren de schadelijke impact van hun activiteiten op het klimaat. Met als bijkomend voordeel: minder energieverbruik en lagere energiekosten. Partners for Innovation helpt bedrijven, gemeenten en niet gouvernementele organisaties om klimaatneutraal te worden en te blijven. Op systematische wijze werken we toe naar een actieplan, met een monitoringprogramma om resultaten te meten en acties bij te stellen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Partners for Innovation biedt advies en praktische ondersteuning bij:

 • Visie- en strategieontwikkeling
  Waarom wil de organisatie klimaatneutraal opereren? Wat is de ambitie en hoe is dit te realiseren?
 • Stakeholderdialoog
  Welke interne en externe stakeholders moeten worden betrokken bij het formuleren van de visie, ambitie en eventueel de strategie? Partners for Innovation organiseert en faciliteert de stakeholderdialoog.
 • Actieplan en een communicatiestrategie
  Opstellen van een plan van aanpak, inclusief kosten, terugverdientijd, besparingen, mogelijkheden voor invoeren van concrete maatregelen en de identificatie van samenwerkingspartners.
 • Implementatie
  Advies en ondersteuning bij de implementatie van concrete innovatiemaatregelen en -projecten, tegen zo laag mogelijke kosten.
 • Monitoring
  CO2-monitoringsprogramma om de voortgang van alle maatregelen te bewaken. Het monitoringprogramma biedt inzicht in de resultaten en de mogelijkheid tot bijsturen.