Klimaat & Energie

Referenties

Partners for Innovation heeft samen met onderstaande bedrijven klimaatneutrale producten en diensten ontwikkeld:

 • ANWB (wegenwacht)
 • Belgische Technische Coöperatie (BTC)
 • Solutions Cosmeticals (cosmetica)
 • Unidek (isolatiematerialen)
 • Efico (koffie- en cacaohandel)
 • Forbo Flooring (linoleum vloeren)

Klimaat- en energievragen?
Neem contact op met Emiel Hanekamp of Peter Karsch.

Klimaatneutrale producten & diensten

Partners for Innovation helpt bedrijven met het terugdringen van het energieverbruik van hun producten en diensten. Tegelijkertijd creëert u meerwaarde voor uw organisatie en uw klanten.

Klimaatneutrale producten en diensten

Partners for Innovation helpt bedrijven met het terugdringen van het energieverbruik van hun producten en diensten. Een stapsgewijs proces dat wij geheel of gedeeltelijk kunnen ondersteunen:

 • Visie- en strategieontwikkeling
  We geven antwoord op de vraag: wat is de rol van het product of de dienst in het bedrijf? Wat is de klimaatambitie en hoe is deze ambitie te realiseren?
 • Stakeholderdialoog
  Welke interne en externe belanghebbenden moeten wanneer worden betrokken? Organisatie en begeleiding van stakeholderdialogen.
 • Actieplan en communicatiestrategie
  Ontwikkelen van ideeën, opstellen van projectplannen en vinden van samenwerkingspartners.
 • Implementatie
  Vertalen van de strategie naar concrete producten en diensten. Partners for Innovation adviseert en ondersteunt bij de implementatie van concrete maatregelen en projecten.
 • Monitoring
  Na de eerste CO2-nulmeting berekenen we de uitstoot per maand, kwartaal of jaar, afhankelijk van de beschikbaarheid van de inputcijfers. Zo is zichtbaar hoeveel CO2- uitstoot de productie van het product of de dienst veroorzaakt.

Door het ontwikkelen van klimaatneutrale producten en diensten kunnen bedrijven hun schadelijke impact op het klimaat minimaliseren. Tegelijkertijd creëert u meerwaarde voor uw organisatie en uw klanten.

CO2 – voetafdruk

Om de CO2-voetafdruk van een product of dienst te berekenen maken we een analyse van de totale levenscyclus: grondstof > transport > productie > transport > gebruik > afval.
Op basis hiervan stellen we vast welke onderdelen we moeten aanpakken om het beste resultaat te behalen tegen acceptabele kosten.

Vervolgens stellen we een CO2-reductieplan op met concrete maatregelen op. Naast de mogelijkheden om energie te besparen in het productieproces, kijken we ook naar het gebruik van energie gedurende de levenscyclus en naar de ontwikkeling van energiezuinige producten of diensten. Ook is vaak een aanpassing van de CO2-compensatie noodzakelijk om volledig klimaatneutraal te worden. Dit CO2-reductieplan biedt inzicht in de mogelijkheden, voor- en nadelen.