Productinnovatie

Circulair Ontwerpen

Innovatie is noodzakelijk om koploper te zijn en te blijven in uw branche. Duurzaamheid en de overgang naar een Circulaire Economie zijn hierbij belangrijke drijvers. Een duurzaam product levert concurrentievoordeel op en draagt bij aan een beter financieel resultaat.

Wilt u ook duurzaam innoveren?
Neem contact op met Siem Haffmans of Ingeborg Gort-Duurkoop.

Ingeborg Gort-Duurkoop
Cradle to Cradle, Design- management, Ecodesign, Productinnovatie

Siem Haffmans
Circulaire Economie, Duurzaam Verpakken, Ecodesign, Marketing en Strategie

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Duurzame productinnovatie

De specialisten van Partners for Innovation zijn gedreven adviseurs op het gebied  van duurzaamheid en innovatie. We hebben veel ervaring als het gaat om productinnovatie, circulaire economie, Ecodesign, LCA, biobased materialen en design for recycling. Wij ondersteunen u graag bij het innoveren van producten en processen en bij het implementeren van circulaire businessmodellen.

Circulaire Economie

Circulaire Economie

Hoe kan je als bedrijf succesvol zijn in de Circulaire Economie? Circulaire Businessmodellen en Design Strategies bieden nieuwe mogelijkheden om toegevoegde waarde te creëren.
Duurzaam Verpakken

Duurzaam Verpakken

Duurzaam verpakken staat voor het integreren van milieu-aspecten bij het ontwerp van een product-verpakkingscombinatie. Dit betekent dat er naast marketing, economische en technische criteria ook rekening gehouden wordt met milieu-criteria.
Ecodesign

Ecodesign

Ecodesign staat voor het integreren van milieuaspecten bij het ontwerp van een product of proces. Dit betekent dat er naast economische en technische criteria ook rekening wordt gehouden met sociale criteria en de impact op het milieu.

Ketenprojecten

Ketenprojecten, ofwel strategische samenwerkingen tussen leveranciers, brand owners, afvalinzamelaars en recyclers, zijn een belangrijke succesfactor voor duurzame innovatie. Om duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen is het van belang om over de gehele...
Levenscyclusanalyse (LCA)

Levenscyclusanalyse (LCA)

Een LCA Levenscyclusanalyse geeft inzicht in de milieu-impact van uw product. De vraag naar 'groene', duurzame producten stijgt. Maar hoe weet u als bedrijf wat de milieu-impact is van uw product of dienst?