Circulaire Economie

Hoe kan je als bedrijf succesvol zijn in de Circulaire Economie? Circulaire Businessmodellen en Design Strategies bieden nieuwe mogelijkheden om toegevoegde waarde te creëren.

Circulaire Economie biedt kansen
Circulaire businessmodellen bieden nieuwe mogelijkheden om toegevoegde waarde te creëren. Steeds meer ondernemers en beleidsmakers zien dit ook. Als onderdeel van de Europa 2020 groei-strategie wil de Europese Commissie dat de EU een circulaire economie wordt.

In de Circulaire Economie wordt de waarde van producten en materialen langer en beter benut. Materiaalstromen bestaan uit twee types:

  • Biologische nutriënten, ontworpen voor veilig gebruik in de biosfeer.
  • Technische nutriënten, ontworpen voor langdurig hergebruik in een hoogwaardige en gesloten technische cyclus.

Inzicht in de waardeketen van producten en diensten
De omslag van de verkoop van producten naar continue, prestatiegerichte dienstverlening biedt de mogelijkheid om betere service te bieden. En het verbetert de loyaliteit van klanten. Het wordt mogelijk om de waarde van producten, onderdelen en materialen op een zo hoog mogelijk niveau terug te winnen en te behouden. Dit levert naast economische winst ook extra werkgelegenheid en milieuvoordelen op.

Hoe kunnen wij u helpen?
Onze consultants bieden ondersteuning bij:

  • Strategieontwikkeling van circulaire businessmodellen;
  • Ontwikkelen van circulaire producten en diensten, samen met leveranciers en klanten;
  • Beoordelen van technische en economische haalbaarheid, milieu-analyse LCA;
  • Projectmanagement en coördineren van stakeholderrelaties.