Productinnovatie

Referenties:

Meer informatie over Duurzaam Verpakken?
Contact Siem Haffmans

Duurzaam Verpakken

Duurzaam verpakken staat voor het integreren van milieu-aspecten bij het ontwerp van een product-verpakkingscombinatie. Dit betekent dat er naast marketing, economische en technische criteria ook rekening gehouden wordt met milieu-criteria.

De volledige levenscyclus van een product wordt geanalyseerd en dit resulteert in het verbeteren van bestaande verpakkingen, maar ook in het ontwikkelen van geheel nieuwe product-verpakkingscombinaties.

Waarom Duurzaam Verpakken?

Duurzaam Verpakken biedt voordeel voor de lange termijn. Het verbetert het kwaliteitsimago van uw product en levert kostenbesparing op. Voor u en uw klant. U voldoet aan wetgeving én het draagt bij aan een schoner milieu. Bio-based materialen, het toepassen van recycled materialen en ontwikkelingen in navulverpakkingen laten zien dat duurzaam verpakken nu een aandachtspunt is.

Wetgeving

Duurzaam Verpakken is niet vrijblijvend. Sinds 2004 geldt de ‘EU-richtlijn verpakking en verpakkingsafval’. Deze verplicht EU-lidstaten om minimaal 50 procent van alle verpakkingen nuttig toe te passen. In de Nederlandse ‘Raamovereenkomst Verpakkingen II’ is afgesproken dat producenten en importeurs van verpakte producten en verpakkingen betalen voor de inzameling en recycling van verpakkingsafval.

Partners for Innovation kan u ondersteunen met de volgende diensten:

  • LCA: milieu-analyse van product-verpakkingscombinaties
  • Strategisch Advies over materiaalkeuze, zoals: bio-based of recycled materiaal
  • Supply chain projecten: optimaliseren van product-verpakkingsystemen
  • Ontwikkelen van duurzame verpakkingen

Lees het  blog van Siem Haffmans over CoolBlue, een van de snelst groeiende webshops van Nederland.

Contact:

Siem Haffmans s.haffmans@partnersforinnovation.com