Productinnovatie

Referenties

Partners for Innovation heeft Ecodesign trainingen uitgevoerd voor:

 • Vereniging FME-CWM
 • DAF Trucks
 • Vanderlande
 • DOREL (MaxiCosi, Quinny)
 • Mokveld Valves
 • Neopost Technologies
 • Koeltechnische Industrie (NKI)
 • Kunststof Industrie (NRK)
 • Schoeller Allibert
 • Suez SITA
 • Grass Valley

Meer informatie over Ecodesign?
Contact Siem Haffmans of Ingeborg Gort-Duurkoop.

Ecodesign

Ecodesign staat voor het integreren van milieuaspecten bij het ontwerp van een product of proces. Dit betekent dat er naast economische en technische criteria ook rekening wordt gehouden met sociale criteria en de impact op het milieu.

Nieuwe marktkansen met ecodesign

Duurzame producten hebben de toekomst. In welke industrie u ook opereert, het produceren, distribueren, gebruiken en afdanken van producten heeft altijd invloed op het milieu. Meer dan 80% van de milieubelasting wordt bepaald tijdens de ontwerpfase. Om nieuwe marktkansen te benutten is het raadzaam om  zo vroeg mogelijk in het ontwerpproces de milieuaspecten mee te nemen.

Ecodesign levert niet alleen milieuwinst op, het verbetert ook de kwaliteit van uw product. Het leidt daarnaast tot energiebesparing en besparing van materialen en kosten. Ecodesign helpt bij het voldoen aan wetgeving en speelt in op marktontwikkelingen.

Ecodesign training

Partners for Innovation heeft een Ecodesign training ontwikkeld, die al bij tientallen bedrijven met succes is uitgevoerd. Tijdens deze training leren ontwerpers en constructeurs de juiste prioriteiten te kiezen en werken tegelijkertijd aan praktische toepassingen.

De basistraining bestaat uit twee dagdelen:

 • Deel 1: Analyse. Start met een levenscyclus analyse van uw eigen product, vanaf de grondstofwinning tot de afvalfase en mogelijk hergebruik. De analyse biedt inzicht in de hoogste milieubelasting, waardoor wordt gestart daar waar de meeste winst kan worden gerealiseerd.
 • Deel 2: Ontwerpen. De training biedt concrete verbeteropties voor uw product, zet aan tot innovatieve productvernieuwing en is een startpunt om Ecodesign systematisch in de organisatie in te bedden.

Het resultaat

De ervaren trainers van Partners for Innovation bieden intensieve begeleiding van cases en praktische oefeningen. De ideale groepsgrootte is 8 tot 10 personen. We kunnen de training ‘in-company’ of op locatie organiseren.

Na de training heeft u:

 • inzicht in de milieubelasting van uw product
 • concrete mogelijkheden voor verbetering
 • nieuwe ideeën voor producten

Contact

Siem Haffmans s.haffmans@partnersforinnovation.com

Ingrborg Gort-Duurkoop i.gort@partnersforinnovation.com