FinAgri Niger 2017

Op 16 en 17 mei organiseerde Partners for Innovation Niger in Niamey de FinAgri. Financiële instellingen en belangrijke spelers in de agrosector in Niger namen deel om ervaringen uit te wisselen en nieuwe samenwerkingsbanden te leggen.

Onder de deelnemers van de dag waren agri-bedrijven, boerenorganisaties, banken, micro finanincieringsinstellingen, overheden, NGO’s en donoren.

Partners for Innovation organiseert de FinAgri als verantwoordelijke voor het AgriProFocus netwerk in Niger.

Zie voor uitgebreide informatie (Frans) de  Journal AgriProFocus spécial 2017