Financiering voor CO2-reductie in de industrie: recycling en energie-infrastructuur

Ga je als industriële onderneming investeren en zo bijdragen aan CO2-reductie? Wees er dan snel bij! Tot 28 juni kun je namelijk via het ‘Beleidsexperiment CO2-reductie’ subsidie aanvragen voor een pilot- of demonstratieproject.

In de industrie zijn veel kansen voor CO2-reductie. De oplossing om te komen tot 49% minder CO2 in 2030 ligt dan ook voor een belangrijk deel bij de industrie. Via pilot- en demonstratieprojecten wordt nu onderzocht met welke oplossingen de emissies kosteneffectief gereduceerd kunnen worden.

De thema’s

De regeling is met name geschikt voor plannen gericht op recycling van afval en infrastructuur. Het recyclen van afval gaat over alle toepassingen die afvalstoffen opnieuw verwerken tot producten, materialen of stoffen en daarbij CO2 reduceren. Onder infrastructuur valt de energie-infrastructuur voor elektriciteit en gas in steungebieden en overige infrastructuur. Een derde thema is overige CO2-reducerende maatregelen.

Voorwaarden

Een individueel bedrijf kan subsidie krijgen als het een project uitvoert dat CO2-reductie oplevert. (Onder CO2 worden ook andere broeikasgassen verstaan die omgerekend kunnen worden naar CO2). Belangijk is dat het project in 2018 gerealiseerd wordt en nog niet gestart mag zijn.

Deadline en budget

De subsidie bedraagt ten minste €500.000 en maximaal €5 miljoen. De sluitingsdatum voor aanvragen is 28 juni.

Meer weten over deze regeling of gelijk aan de slag met een aanvraag?

Bel ons op 020-620011 of neem contact op met Elke Roetman (06-1898 2077) of Peter Karsch (06-2060 7579).

RVO – Beleidsexperiment CO2-reductie industrie