Een duurzame oplossing succesvol lanceren

Hoe breng je een duurzame oplossing succesvol op de markt? Partners for Innovation besprak deze vraag op woensdag 3 februari 2016 met bedrijven uit de papier- en kartonsector tijdens het (Inter)nationaal papier- en kartonketen innovatie-evenement. Een inspirerende bijeenkomst georganiseerd door het Kenniscentrum Papier en Karton, VNP en Wereld van Papier.

Subsidie voor demonstratieprojecten en marktonderzoekingen
Er zijn veel technologische ontwikkelingen geweest in de Nederlandse papier- en kartonindustrie rondom het inzetten van alternatieve grondstoffen (gras, tomatenstengels). Ontwikkelingen in het omzetten van reststromen in waardevolle producten als bio-plastics en alginaten bijvoorbeeld. Deze bevinden zich nu in een post-pilot fase, nu is het tijd om de productie op te schalen.
Wij bespraken de mogelijkheden van de subsidiëring voor grootschalige demonstratie-installaties (LIFE+, H2020, DEI, EFRO) of om markten te analyseren en de business case in meer detail uit te werken (H2020 SME, MIT-regeling). 

Life cycle assessment (LCA) en circulaire productontwikkeling
Ook de milieuwinst kwam aan de orde. Deze kan je inzichtelijk maken met een levenscyclusanalyse (LCA). Wat gebeurt er met de producten aan het einde van hun levenscyclus en hoe wat zijn hierin de verbeteringen? Op naar een circulaire productontwikkeling. 

Meer informatie? Neem contact op met Marc Marsidi