Nieuws
8 mei 2019

Groente- en fruitsector lanceert Brancheplan Duurzaam Verpakken

Hoe gaat de groente- en fruitsector de komende jaren hun verpakkingen verduurzamen? Afgelopen maandag lanceerde het GroentenFruit Huis het Brancheplan Duurzaam Verpakken 2019-2022, waarin de ambities en acties van de sector staan beschreven. Partners for Innovation ondersteunde het GroentenFruit Huis bij het opstellen van het plan.

Een minimale milieu-impact voor productverpakkingscombinaties staat centraal in het plan, onder andere door toepassing van de principes van de circulaire economie. Aan de hand van vijf pijlers is dit uitgangspunt tastbaar gemaakt:

  • Verminderen en alternatieven voor verpakkingen
  • Design for recycling
  • Grondstoffen en materiaalgebruik
  • Transportverpakkingen
  • Communicatie naar en perceptie van de consument

Het brancheplan in de praktijk

Tijdens de ledenbijeenkomst bij The Greenery in Bleiswijk werden de vijf pijlers uit het Brancheplan Duurzaam Verpakken toegelicht met praktische voorbeelden. Eosta toonde bijvoorbeeld alternatieven voor plastic verpakkingen, zoals natural branding. In twee jaar heeft de toepassing van deze technologie al 24 miljoen verpakkingen bespaard. Fruitmasters beschreef hoe hergebruik en recycling al onderdeel zijn van hun ontwerpen. Aan de hand van diverse verpakkingen voor hun snoeptomaatjes liet Greenco zien hoe zij de hoeveelheid verpakkingsmateriaal steeds verder hebben gereduceerd en de milieu-impact verlaagd hebben.

Acties richting 2022

De komende jaren gaat de groente- en fruitsector aan de slag met bovenstaande pijlers. Hierbij zetten zij in op het verminderen van de milieu-impact van verpakkingen, periodieke en seizoensverpakkingen, een zero packaging pilot, toepassing van agriwaste in verpakkingen en overzeese verpakkingen. Ketensamenwerking is daarbij onmisbaar, omdat de sector afhankelijk is van toeleveranciers en afnemers. Ook communicatie met de consument over de wensen en inspanningen op verpakkingsgebied vormt een belangrijk onderdeel van de acties.

Meer weten?

Bekijk het Brancheplan van de groente- en fruitsector en lees meer over de Brancheplannen Duurzaam Verpakken van het KIDV.

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Peter Vissers +32 (0)4 9757 0466
Siem Haffmans +31 (0)6 21 57 47 02