Het Grondstoffenakkoord: op weg naar een circulaire economie

Op  24 januari ondertekenden ministers Henk Kamp, Sharon Dijksma en 180 partijen het Grondstoffenakkoord. Partners for Innovation is een van de ondertekenaars.

In 2050 moet de Nederlandse economie helemaal ‘circulair’ zijn. Om dat te bereiken heeft iedere partij (kennisinstelling, bedrijf of overheid) haar eigen ambities opgesteld.

Onze missie: materiaalkringlopen sluiten

Onze ambitie is om materiaalkringlopen te sluiten door in samenwerking met circulaire ketenpartijen te werken aan:
 • producten en verpakkingen die daadwerkelijk in de praktijk goed recyclebaar zijn
 • kwalitatief hoogwaardige secundaire materiaalstromen
 • het voorkomen van zwerfafval
 • producten gemaakt van hernieuwbare materialen (biobased/ recycled en in sommige gevallen bio-afbreekbaar)
 • smart technology die Circulaire Economie ondersteunt
 • producten en verpakkingen met een positieve (milieu) impact

En dit is wat we doen:

We:

 • zetten circulaire innovatieprojecten op met ketenpartijen en coördineren deze
 • trainen in CIRCO Design Classes en Business Design Tracks
 • maken Life Cycle Assessments & Quickscans
 • hebben de “Guidelines ontwerpen met kunststof recyclaat” ontwikkeld en kunnen
 • bedrijven helpen deze te implementeren
 • doen verkenningen en haalbaarheidsstudies
 • schrijven succesvolle projectvoorstellen voor het verkrijgen van financiering

Naast ondertekening van het Grondstoffenakkoord is Partners for Innovation actief betrokken bij het Ketenakkoord kunststof kringloop. We werken  samen met ketenpartijen  aan toepassingen voor PHA en in een ander project zoeken we met  ketenpartners naar oplossingen voor het siliconenkitkokerprobleem in de kunststof kringloop.

Contact

Ingeborg Gort-Duurkoop  i.gort@partnersforinnovation.com

Gerelateerde artikelen

Ontwerpen met kunststof recyclaat

Kunststoffen in de circulaire economie

Masterclass Circulaire Economie voor CEO’s van innovatieve bedrijven

Downloads

Ontwerpen met kunststof recyclaat – guidelines

Handleiding Duurzaam Verpakken