Hergebruik en recyling van matrassen: Innovatieprogramma & CIRCO track

De recycling van matrassen staat hoog op de agenda. Met het Innovatieprogramma Hergebruik Matrassen en de CIRCO workshoptrack – matrassen worden concrete stappen gezet om de matrasketen te vernieuwen. 

In Nederland recyclen we ongeveer 30-40% van de gebruikte en ingezamelde oude matrassen. De overheid wil dat de industrie actie onderneemt om de recycling naar 90% te laten groeien in 2030. Ook in de reactie op de transitieagenda’s circulaire economie benoemt het kabinet de verwachtingen: als er medio 2019 geen concrete stappen zijn gezet, wordt de producentenverantwoordelijkheid ingevoerd.

Het innovatieprogramma

Om nieuwe oplossingen te vinden voor de recycling en het hergebruik van matrassen is een ketenaanpak nodig. Het Innovatieprogramma Hergebruik Matrassen beschrijft deze gecoördineerde aanpak voor structurele vernieuwing in de matrasketen. Het programma heeft als doel innovatie te bevorderen en de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Hergebruik van matrassen is een icoonproject in het rijksbrede programma circulaire economie.

Lees het innovatieprogramma Hergebruik Matrassen.

De CIRCO workshoptrack – Matrassen

Tijdens de Circular Business Design Track – Matrassen geven spelers uit de matrassenindustrie vervolg aan dit innovatieprogramma en gaan zij samen over tot actie. De deelnemers aan deze driedaagse workshop van CIRCO krijgen de tools in handen om zowel voor het ontwerp van het matras als het businessmodel met de gehele keten tot circulaire plannen te komen. Hierin komen onder andere de materialen, de recycling en ook de logistiek aan bod. De workshopreeks vindt plaats op 4 en 25 september en 11 oktober.

CIRCO nodigt matras- en beddenproducenten, toeleveranciers van matrasmaterialen, grote retailers, inzamelaars en recyclers van harte uit om middels de principes van de circulaire economie aan toekomstbestendige matrassen te werken. Lees meer over de workshop in de flyer.

Meer weten over de recycling van matrassen of circulair ontwerpen en ondernemen? Neem contact op met Ingeborg Gort-Duurkoop.