Inspiratiegids duurzaam verpakken

Hoe kun je als bedrijf je verpakking(en) verduurzamen? Daar geeft de Inspiratiegids Duurzaam Verpakken antwoord op. Partners for Innovation ontwikkelde deze interactieve gids met duurzame mogelijkheden op verpakkingsgebied samen met het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV).

De inspiratiegids is ontwikkeld voor bedrijven die geen verpakkingskundige in dienst hebben, zoals ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Aan de hand van praktische informatie, tips en tricks en inspirerende voorbeelden kunnen ze de juiste keuzes maken voor het verduurzamen van hun verpakkingen en het bijbehorende beleid.

Hoe werkt de gids?

In de gids kunnen bedrijven via drie routes hun verpakking onderzoeken: de productsamenstelling, het verpakkingstype en de materiaalsoort. Bij productsamenstelling wordt ingegaan op de inhoud van de verpakking. Welke verpakking past het best bij bijvoorbeeld een vloeibaar product? De tweede optie, het verpakkingstype, gaat in op de verduurzamingsaspecten van bestaande verpakkingen. Als je boter verpakt in een kuipje, wat zijn dan de tips en tricks om deze te verduurzamen? De derde route betreft de materiaalsoort. Hier kun je bijvoorbeeld onderzoeken of je voorkeur uitgaat naar een tray van karton, kunststof of metaal.

De inspiratiegids is aan te vragen bij het KIDV.

Meer weten over duurzaam verpakken? Neem contact op met Siem Haffmans.