Kansen voor biogas in Mozambique

Partners for Innovation heeft, in opdracht van SNV, de marktkansen voor het toepassen van biogas in Mozambique onderzocht. Specifiek is gekeken naar sanitatie en de agri-food sector.

Redelijk tot goed potentieel

Het technisch potentieel voor toepassing van biogas in Mozambique is redelijk tot goed te noemen voor alle sectoren, behalve voor kleine huishoudens. Het grootste potentieel vinden we bij:

  • agri-food bedrijven
  • grootschalige lokale of gemeentelijke sanitatie systemen
  • sanitaire voorzieningen in scholen, ziekenhuizen en gevangenissen

Weinig kennis & ervaring

Echter, in Mozambique missen (nog):

  • ervaring met commerciele biogas installaties. Wel zijn er een handvol donor gefinancierde initiatieven. Van deze initiatieven zijn slechts enkele operationeel.
  • beleid gericht op stimulering van de toepassing van biogas technologie.
  • kennis en ervaring bij onderzoeksinstituten en marktpartijen.

Toenemende belangstelling voor biogas

Toch is de belangstelling voor biogas erg toegenomen bij de overheid, private sector, donoren en onderzoeksinstelling. En als we kijken naar de bevolkingsgroei, verstedelijking en toenemende bedrijvigheid in de agro-foodsector denken we dat het potentieel alleen maar groter wordt. De kansen voor bedrijven liggen met name bij het ontwerp en de bouw van installaties, serviceverlening, onderhoud en energielevering aan industriele bedrijven.

Lees alle aanbevelingen in de (Engelse) samenvatting van het rapport   summary-report-mozambique

Contact Emiel Hanekamp e.hanekamp@partnersforinnovation.com