Kansen voor toepassen kunststof recyclaat

Uit een verkenning naar toepassingen van recyclaat (van kunststof verpakkingsmateriaal) blijkt dat er veel mogelijkheden zijn voor gebruik van het materiaal. Vooral in de bouw en infrastructuur, transportverpakkingen en niet-voedselverpakkingen bestaan veel kansen die nu nog te weinig worden benut.

Partners for Innovation en Rebel voerden de analyse uit in opdracht van Rijkswaterstaat en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. De verkenning bestaat uit zowel een technische als economische analyse. Uit de technische analyse blijkt dat in vrijwel alle markten kansen liggen voor het toepassen van (meer) recyclaat, mits de kwaliteit voldoet aan de eisen van marktpartijen. De economische analyse laat onder andere zien dat er meer recyclaat van hoge kwaliteit – specifieke monostromen – nodig is om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.

Kansen voor marktontwikkeling en pilotprojecten

Het stimuleren van markten die recyclaat al (gedeeltelijk) inzetten heeft op de korte termijn het meeste effect, zowel door technische innovatie als circulair inkopen. Een betere sortering leidt tot zuiverdere monostromen en kleinere mixstromen. Dit betekent dat er meer monostromen uit de mix gehaald worden, die opgewerkt kunnen worden als monostroom. Er is aanvullend onderzoek nodig naar mogelijke toepassingen voor de (kleinere) verarmde rest mixstroom. Design for recycling en financiële incentives kunnen daarnaast de hoeveelheid moeilijk recyclebare verpakkingen verder reduceren.

Uitdagingen voor het toepassen van recyclaat

Verpakkingen voor voedingsmiddelen moeten aan veel regels voldoen om de voedselveiligheid te waarborgen. Een grote uitdaging zit dan ook in het ontwikkelen van food grade recyclaat materialen op basis van PP en PE. Op economisch gebied is het verder transparant maken van de markt een grote uitdaging. De transparantie vergroten kan bijvoorbeeld door vragers meer inzicht te bieden in het aanbod van recyclaat op de markt, kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen en toepassingsmogelijkheden van bepaalde typen recyclaat meer en beter inzichtelijk te maken. Daarnaast vraagt de keten van inzameling, sortering en recycling om een efficiëntieslag.

Bekijk  hier het rapport van de verkenning en lees meer op de website van het KIDV.

Meer informatie over de verkenning? Neem contact op met Siem Haffmans.