Biobased Economy: koffiedik als grondstof voor biomassa-pellets

Groot afvalverwerker SUEZ wil biomassa pellets vervaardigen uit koffiedik. De pellets kunnen vervolgens gebruikt worden voor proces- en ruimte verwarming. Op langere termijn wil het bedrijf voor het indrogen van de koffiedik de restwarmte gebruiken die vrijkomt bij de verbranding van bedrijfsafval. Partners for Innovation heeft voor Suez een Life Cycle Analysis (LCA) quick-scan gemaakt. Deze berekent de milieu-impact van het verwerken van koffiedik tot biomassa pellets.

Koffiedik als duurzame  toepassing

In Nederland worden miljoenen kopjes koffie per dag gedronken. Kan de koffiedik van al die kopjes koffie de grondstof zijn voor een nieuw product? Veel bedrijven in de agro-, en voedselketen zijn met slimme innovaties bezig om voedselderving te verminderen. Denk hierbij aan beter bewaren, slimmere verpakkingen, logistieke verbeteringen, etc. Maar ook het opnieuw gebruiken van afval kan een duurzame oplossing zijn.

Milieuwinst

De scan van Partners for Innovation laat een milieuwinst zien bij het verwerken van koffiedik tot biomassa pellets, ten opzichte van andere verwerkingsmethoden. De volgende verwerkingsmethoden zijn doorgerekend: verbranding als restafval, vergisting en verwerking tot biomassa pellets. Verwerking van het koffie-afval bij verbranding als restafval wekt meer elektriciteit op dan de verwerking bij vergisting. Desalniettemin zorgen de emissies van het verbrandingsproces voor minder milieuwinst. De verwerking tot biomassa pellets behaalt een substantieel hogere milieuwinst en CO2 besparing dan de conventionele verwerkingsmethoden, ondanks de emissies die vrijkomen bij de verbranding van de pellets. Dit komt met name door de grote hoeveelheid bruikbare warmte die met de pellets wordt opgewekt.

Een LCA quick-scan

Een LCA quick-scan kijkt naar de belangrijkste factoren die de milieu-impact bepalen. Met een beperkte inspanning krijgen we zo een goed beeld (80 tot 90%) van de duurzaamheid van een product of proces.

Contact: Thomas Dietz t.dietz@partnersforinnovation.com

Wat is een Levenscyclusanalyse (LCA)?

Lees meer over de voordelen van een  Life Cycle Analysis  voor uw bedrijf