LIFE project Delta Natuur officieel van start

Met de handtekening van Mw. Sonnema, directeur generaal bij het Ministerie van EZ, krijgt het Nederlandse natuurbeleid 10,5 miljoen euro uit LIFE Delta Natuur bedoeld voor een betere belangenafweging. En dat is dringend nodig, want in een dichtbevolkt land als Nederland is een goede afstemming essentieel.

LIFE EU funding

Het Ministerie van Economische Zaken is verantwoordelijk voor het Natuurbeleid in Nederland. Dit beleid wordt door het ministerie uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van IenM, de Provincies, Staatbosbeheer en andere terreinbeheerders, Rijkswaterstaat en natuur- en landschapsorganisaties. In de ‘natte’ natuurgebieden (Nederlandse natuur bestaat voor 80% uit open water) zijn de Waterschappen belangrijke partners.

Vertraging

Afstemming tussen de betrokken organisaties kan tijdrovend zijn en leidt in sommige gevallen tot vertraging door tegengestelde belangen in een bepaald gebied (bijvoorbeeld het afwegen van economische belangen of overstromingsrisico’s tegen natuurbelangen). Het Ministerie van EZ wil daarom de afstemming verbeteren en een goed samenwerkingsmodel ontwikkelen, waarin alle belangen in een gebied worden meegewogen.

Kroon op werk

De ondertekening van de overeenkomst is de bekroning op het werk dat Mw. Wendy Olivier van het ministerie van EZ in de afgelopen twee jaar heeft verzet om de 23 partners in het project bij elkaar te brengen en te komen tot een gezamenlijk projectvoorstel.

Schrijfsessies

De Europese subsidie is een mooie steun in de rug; het vult het nationale budget met 60% aan. Partners for Innovation faciliteerde ‘schrijfsessies’ met de partners waarin het projectvoorstel op hoofdlijnen ontstond. Ook assisteerden we bij het ontwikkelen van de ‘Concept Note’ (eerste stap van het subsidievoorstel) en het opstellen van de eindversie van het projectplan, op basis van de evaluatie door de Europese Commissie.

Contact

Peter Karsch p.karsch@partnersforinnovation.com

Lees meer over LIFE subsidies