Masterplan Kunststof Kringloop

De inzameling  van plastic is niet alleen een ‘hot topic’ maar ook een groot succes. Helaas levert de recycling meer problemen op. Wereldwijd zijn landen bezig met het inzamelen en recyclen  om de economie steeds meer circulair te maken. Zoals iedere transitie kent ook deze verandering hindernissen op de weg.

Masterplan

Zo zetten we gerecycled kunststof in Nederland nu voornamelijk in voor relatief eenvoudige producten en is de uitdaging om tot hoogwaardige toepassingen van gerecycled kunststof te komen. Dat gaat niet vanzelf. Partners for Innovation schreef samen met het NRK en andere partners het Masterplan Kunststof Kringloop, een overkoepelende visie op het hele systeem.

Schaalsprong

Een belangrijk punt uit het Masterplan is het maken van een schaalsprong. Op dit moment breekt grootschalige recycling niet door, omdat er onder meer kennis ontbreekt bij merkeigenaren over de mogelijkheden van gerecycled kunststof. Ook staat marktacceptatie van gerecycled kunststof nog in de kinderschoenen (in vergelijking tot glas, metalen en papier). Bovendien worden op dit moment milieukosten niet meegenomen in een prijsvergelijk ten opzichte van nieuw  kunststof.

Chemische recycling

Ook zijn verder onderzoek en kennisopbouw onmisbaar als we meer toepassingen willen vinden. Wageningen University & Research is ook betrokken geweest bij de totstandkoming van het Masterplan. Programmamanager duurzame materialen Christiaan Bolck:  ook nieuwe manieren van recycling, zoals chemische recycling, moeten onderzocht worden. Als uiteindelijk doel ziet Bolck dat we 95% van kunststof kunnen hergebruiken en de overige 5% nieuw kunnen maken uit planten.

Laminaten

Een van de heikele punten is dat sommige plastic verpakkingen moeilijk te recyclen zijn vanwege de meerdere lagen, verschillende types plastic op elkaar (multi-layer). Dit zijn ontwerpkwesties die ook aangepakt moeten worden. In de toekomst zou het zo moeten zijn dat een producent geen nieuw product / verpakking op de markt mag brengen als hij niet weet hoe het hergebruikt kan worden.

waste hierarchy

Contact

i.gort@partnersforinnovation.com

Download het  Masterplan Kunststof Kringloop 

YouTube filmpjes over Circulaire Kunststoffen

Lees meer over de Guidelines Ontwerpen met kunststof recyclaat

Website van de NRK

Tekening: Djanko